DĚNÍ V OBCI - Drobnosti  

Co se nevešlo jinam

Lampionový průvod   20.11.2011
Maminky uspořádaly již 6. ročník lampioňáku. Asi 50 dětí se s rodiči vydalo se svými světýlky od obecního úřadu přes Močáry až ke hřbitovu, kde měly děti za úkol najít poklad. O ten se pak svorně rozdělily. 
Pivobraní na návsi  15. - 17.07.2011
Proběhlo "Pivobraní" pořádané pohostinstvím "U Pštrosa". Během celého víkendu se akce zúčastnilo 800 lidí, kteří mohli ochutnat přes 20 druhů piv. V sobotu proběhla taneční zábava se skupinou Panorama band.
Dětské rybářské závody   11.06.2011
Občanské sdružení Haltýř uspořádalo na rybníku dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo 25 dětí.
Obecní zájezd   21.05.2011
Obec zorganizovala zájezd. 53 účastníků navštívilo Lednici, kde jsme měli projížďku lodí po zámeckém areálu. Od Janohradu následoval ztížený odjezd úzkou cestičkou a přejezd do Mikulova. Po obědě jsme v rámci organizované prohlídky shlédli historické náměstí, zámecký park, židovskou čtvrť a navštívili jsme Dietrichsteinskou hrobku. Poslední zastávkou bylo zahradnictví ve Vranovicích.
Kurz pečení vánočního cukroví   27.11.2010
Obecní úřad pořádal na víceúčelové budově Kurz pečení vánočního cukroví, kde p. E. Kuncová předvedla zdobení perníčků a pak ženy s dětmi napekly a nazdobily další cukroví. Na závěr proběhla výměna receptů na vánoční cukroví. Děkujeme všem zúčastněným za přípravu cukroví na akci Rozsvícení vánočního stromu.
Lampionový průvod   31.10.2010
Konal se již 5. ročník lampiónového průvodu pořádaného olšanskými maminkami. Počasí vyšlo na jedničku a to určitě přispělo k velké účasti (přes 50
dětí s lampióny). Průvod se vydal z návsi Horní cestou na „cvičák“, kde se všechna světýlka seřadila a vyfotila. Pak pokračoval po Močárech dolů, dále Novou ulicí, kde se již šlo v úplné tmě se zhasnutým veřejným osvětlením jen se svítícími lampióny, což (nejen) děti velmi nadchlo. U hřbitova byla pro statečné připravena světýlková cesta temným lesem k lízátkovému patníku, z kterého si každý dětský světlonoš „utrhl“ sladkou odměnu. Děkujeme všem za účast a obecnímu úřadu za příspěvek na dobroty!
Oprava pomníku a instalace nové kašny na hřbitově   ;2010
Mikroregion Rakovec získal dotaci na opravu sakrálních staveb, takže byl opraven kříž s plastikou Krista na místním hřbitově.
Vedle nejstaršího kolumbária byla umístěna nová kašna na vodu (poskytnuta Petrem Puppem z Rousínova, instaloval L. Hrdinka)
Pivobraní - 1. ročník   13. - 15.08.2010
Pořádal p. R. Rőss Pivobraní Olšany, kdy návštěvníci mohli ochutnat až 18 druhů piv a další občerstvení. V sobotu se mohli zapojit i do zábavných soutěží.
Publikace o Mateřské škole v Olšanech a vývoji školství v obci   září.2010
Publikace byla vydána u příležitosti 60. výročí založení MŠ v Olšanech. Zpracovala ji Dagmar Stryjová.
Obecní zájezd   19.06.2010
Uskutečnil se zájezd na Vysočinu, 55 účastníků ráno absolvovalo projížďku lodí Vysočina po Dalešické přehradě. Následně jsme si prohlédli komnaty na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde byla instalována výstava „Sladký život zámecký“. Po obědě jsme si prohlédli město Třebíč včetně Baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti, které jsou na seznamu UNESCO. Při zpáteční cestě jsme navštívili Zahradu Matúšů, která je kousek od Náměště nad Oslavou.
Dětské rybářské závody   12.06.2010
Proběhly Dětské rybářské závody, které pořádalo sdružení Haltýř Olšany a zúčastnilo se ho 17 malých rybářů. Mnozí si domů odnesli své úlovky.
Obecní zájezd   13.06.2009
13. června absolvovalo 45 účastníků zájezd do Znojma, kde jsme vláčkem projeli nejzajímavější části města a zhlédli některé pamětihodnosti. Následovala prohlídka Louckého kláštěra a volná prohlídka města. Při zpáteční cestě jsme navštívili zahradnické centrum Hortis v Židlochovicích.
Výstava ručních prací   08.02.2009
Ve dnech 7. a 8. února uspořádaly členky kulturní komise Obecního úřadu Olšany „Výstavu ručních prací“ ve víceúčelové budově obce. Poslední výstava tohoto druhu se konala před 30 lety v r. 1978. O víkendu byly vystaveny exponáty od 15 vystavovatelek, ve věku od 25 do 86 let a bylo prezentováno kolem 180 výrobků. Dominovalo 55 ks výšivek, a to deček a ubrusů různých barev a tvarů, včetně háčkovaných. Obdiv vyvolávaly vyšívané obrazy v počtu 41 kusů. Dále byla vystavena umělecká keramika 20 kusů, šperky, šátky malované na hedvábí, květinová vazba, vyšívaná zástěra ke kyjovskému kroji a různé jiné drobnosti (látkové hračky, klobouček, pletený košík, háčkované vánoční ozdoby). Výstava se setkala se značným ohlasem a zájmem, což potvrzuje účast 81 návštěvníků. Děkujeme všem vystavovatelkám, bez jejichž ochoty výrobky připravit, přinést a zapůjčit by výstava nevznikla.
Výstava pohlednic   13. září.2008
Ve dnech 13. a 14. září se uskutečnila ve víceúčelové budově „Výstava fotografií – pohlednic“ z obcí svazku Drahanská vrchovina, včetně pohlednic, které sesbíral p. Ohli. Akci navštívilo přes 50 občanů.
Dny pro zemi - Jarní úklid v Olšanech   19.4.2008
Za velmi slabé účasti zájemců o brigádu jsme vyčistili okolí silnice z Olšan do Habrovan.
Nové kontejnery na tříděný odpad + sáčky na psí exkrementy   2007
U bývalé vodárny jsou nově instalovány kontejnery na tříděný odpad. Stanoviště pro kontejnery se bude ještě upravovat, ale je možno je plně využívat.
Odpadkové koše v obci byly doplněny nástavci se sáčky na psí exkrementy. Nyní již nic nebrání pejskařům uklízet po svých miláčcích.
Přednáška o racích   5.2.2004
Večer se na kiosku u rybníka sešli rybáři, zástupci OÚ a další příznivci přírody. Všichni si se zájmem vyslechli poutavou přednášku RNDr. Tomáše Holzera o racích. Přednáška obsáhla všechno o jejich historii, o jejich nemocech a přirozených nepřátelích a možnostech jejich nasazování do rybníků a řek.
Nový kontejner na odvoz papíru   ;únor 2004
Možnosti separace odpadu v obci byly doplněny o třídění papíru. OÚ nechal přistavit kontejner na papír (14 denní vyvážení) na parkovišti u obchodu vedle stávajících kontejnerů na sklo a PET lahve.
Nová plakátovací plocha   leden 2004
V rámci projektu "Rekonstrukce návsi" byla odstraněna původní plakátovací plocha. Od ledna je možno využívat novou u nástěnek před obchodem.
Roznáška novoročenek   prosinec 2003
Před koncem roku roznesli zastupitelé obce novoroční přání Obecního úřadu a druhé číslo Olšanského občasníku.
Vyklizení budovy konzumu   13.4.2002
V sobotu dopoledne se sešli členové obecního zastupitelstva, aby dokončili vyklizení a úklid budovy bývalého konzumu (ještě dřive budovy obecního úřadu). Budova je teď připravena k prodeji.
Úpravy v místnosti OÚ   7.11.2001
Ve dnech 5-7.11.2001proběhlo několik úprav pro zkrášlení obecního úřadu. Bylo vymalováno, položen nový koberec, provedena generální přestavba nábytku. Stará rozhlasová ústředna byla nahrazena novou moderní ústřednou, která zabírá méně místa a má víc možností.
Cedulky na OÚ a poštovní schránka    20.6.2000
Na budově obecního úřadu byly vyvěšeny opravené cedulky "Obecní úřad" se Státní znak. Oprava poškrabaného potisku stála přes 400,- Kč. Přínosem je také nová poštovní schránka sloužící Obecnímu úřadu a Mateřské škole.
Malování v MŠ   12.6..2000
Pro naše nejmenší v mateřské škole jsme nechali vymalovat ložnici a třídu.

Černá kronika

Vražda v Olšanech   duben 2002
25.4.2002 byla za účasti kriminalistů vykopána v chatové lokalitě Bolševik mrtvola zastřeleného muže. Pachatelem byl 25-ti letý muž, který zastřelil svého známého pro 150 tis. korun.
Krádeže   2000
9.2.2000 se vloupali do novostavby Pavla Poláka pod Olšanskými Vinohrady zloději Ukradli 14 dřevěných oken a dveře včetně rámů. Majiteli vznikla škoda 150000,- Kč
Krádeže   1999
24.6. - Odcizeny věci z auta u domu manželů Kriškových. Škoda 24800,- Kč
28.7. - Odcizen traktor před domem p. Škaroupky - škoda 250000,- Kč
4.11. - Vyloupen objekt p. Ševčíka na Říčkách - škoda 5200,- Kč
Krádeže   září 1998
Dne 4. září si povšiml pan Valehrach, že zámky chránící vchod do kapličky jsou uřezány. Byla odcizena dřevěná socha svatého Jana Křtitele. Tato socha byla vzácnou památkou. Socha byla vysoká 155 cm a její cena byla odhadnuta na 90000,- Kč. Pachtel zůstal neznámý.
Dne 9. září se vloupal zloděj do budovy mateřské školy a obecního úřadu. Zde odcizil částku 14560,- Kč. Ani tento zloděj nebyl vypátrán.


Poslední aktualizace: 07.01.2012 Nahoru