DĚNÍ V OBCI - Společenské akce  

Kulturní akce

Rozsvícení vánočního stromu 2011 + Otevření víceúčelového areálu  05.12.2011
V pondělí dopoledne proběhlo předání nového dětského hřiště do užívání a prohlídka nového multifunkčního hřiště pro sportovce. Všechny děti z mateřské školy toho okamžitě využily a vyzkoušely si všechny herní prvky na dětském hřišti.

V 16:30 proběhla na návsi před nazdobeným vánočním stromečkem již tradiční mikulášská slavnost.. Vystoupení dětí Mateřské školy Olšany bylo tentokrát doplněno vystoupením Zámeckého žesťového kvintetu, který skvěle dotvářel předvánoční atmosféru. Po rozsvícení vánočního stromu přišli na řadu Mikuláš s čerty a anděly.
Vánoční výstava a kurz pečení vánočního cukroví a aranžování vánoční a adventní vazby   25. - 27.11.2011
Celé tři dny probíhaly na víceúčelové budově akce spojené s vánočními svátky, které se nezadržitelně blíží. V pátek si účastnice vyrobili adventní věnec či jinou vánoční vazbu pod vedením již známé floristky L. Svobodové. V sobotu probíhalo pečení vánočního cukroví na akci Rozsvícení vánočního stromu, která se bude konat 5.12. V neděli bylo vše završeno výstavou vytvořených věnců a vazeb, starých vánočních ozdob a dalších zvyklostí a tradic. Podívat se přišlo více než 50 návštěvníků, kteří v příjemné atmosféře zavzpomínali na své dětství.
Pochod ke studánkám   09.10.2011
Proběhlo tradiční putování za vodou pořádané ve spolupráci OÚ Ošany a T.K. Wild Horse. Z důvodu nepřízně počasí se pochod uskutečnil až v neděli, kdy ovšem počasí také nebylo ideální. Přesto to neodradilo cca 20 účastníků. Po odvozu autobusem do Poziřic pokračoval pochod po naučné stezce k Žalmanovu pomníku, dále po žluté a červené značce ke studánkám U Huberta a Na Hrázi, kde bylo zajištěno občerstvení.
FOTO
Letní noc na návsi 2011   06.08.2011
OÚ Olšany pořádal tradiční Letní noc na návsi. K tanci hrála skupina Modul.
Svatojánská hodová slavnost 2011   25.06.2011
Obec Olšany uspořádala Svatojánskou hodovou slavnost na návsi, která byla spojena s otevřením nově rekonstruované kapličky svatého Jana Křtitele. Akce byla zahájena nástupem stárků, u kapličky byli přítomni Aneta Dundálková a Oto Valehrach v olšanském kroji. Na slavnost jsme pozvali i členy naší jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, abychom jim veřejně poděkovali za likvidaci požáru u p. Salyka. Svým rychlým zásahem zachránili větší část jeho nemovitosti. Po požehnání občanům obce místním farářem P. Michaelem Mackem následovalo pásmo žáků Mateřské školy plné veselých říkanek a scének. Stárci zatancovali Moravskou besedu a následně roznášeli přítomným pohoštění. K poslechu a tanci hrála kapela Podboranka. Pro zpříjemnění akce jsme připravili i bohatou tombolu.
Velikonoční setkání a výstava 2011   16.-17. 04.2011
Obec uspořádala na víceúčelové budově setkání na téma „Velikonoce“. Starší ženy „pamětnice“ učily ty mladší, jak se dříve pekly tradiční pokrmy jako např. jidáše, mazance, beránci, velikonoční nádivka z mladých kopřiv, rovněž se smažily koblihy a boží milosti dřív využívané v masopustním průvodu. Byla ozdobena májka na Smrtnou neděli a děti malovaly vajíčka. Také proběhla ukázka zdobení kraslic vyškrabáváním. Vyprávělo se o masopustních a velikonočních zvycích v Olšanech, které jsou dnes již trochu v zapomnění.

V sobotu se uskutečnila výstava na téma „Od masopustu po Velikonoce“. Cca 50 účastníků mohlo ochutnat upečené tradiční velikonoční pochoutky, shlédnout mnohé předměty k této tématice. Vystaveno bylo velké množství kraslic zdobených různou technikou. Kromě tradičních slepičích byly ukázány i husí a dokonce pštrosí vejce. Dále jste si mohli prohlédnout ručně pletené pomlázky z vrbového proutí, vrkače, klepače, různé ozdoby jako zajíčky, slepičky, velikonoční pohledy a jiné zajímavosti. Všem se líbila pravá olšanská májka na Smrtnou neděli z krásného smrčku zdobená „véfuky“, barevnými řetězy ze slámy, krepovými růžičkami a holubičkou. Prostě taková, se kterou chodívaly po vesnici naše maminky, babičky a dokonce prababičky. Děkujeme všem, kteří zapůjčili různé předměty a pomohli s přípravou výstavy.
Pochod ke studánkám 2011   09.04.2011
Obec Olšany spolu s T.K. Wild Horse pořádala Otevírání studánek - pochod do okolí Olšan. Cca 35 účastníků se vydalo od Bajerového po Vandrovnici ke
studánkám Na hrázi, U Huberta a U Dudka. Přes Kalečník jsme dorazili ke Srubu, kde bylo připraveno tradiční občerstvení. I díky slunečnému počasí jsme v dobré náladě kolem Koretinky došli do obce.
FOTO
Výstava "Z truhlic našich babiček"   26.02.2011
Obecní úřad (kulturní komise) pořádal na víceúčelové budově poutavou výstavku dříve užívaných kuchyňských potřeb a dalších předmětů z domácností, hraček, selského nářadí. Na části výstavy byl i svatý koutek, dopisy a vzpomínky našich předků, tiskoviny. Dospělí mohli hádat 8 záhadných předmětů, pro děti byly připraveny otázky vzhledem k jejich věku. Děkujeme občanům, kteří nám poskytli předměty na výstavku.
Košt slivovice a jiných pálenek 2011  05.02.2011
V toto sobotní odpoledne pořádal OÚ Olšany již pátý ročník "Koštu slivovice a jiných pálenek". Sešlo se celkem 34 vzorků, které byly rozděleny do 2 kategorií - slivovice ze švestek a jiné pálenky. Účast zájemců o degustaci vzorků byla letos rekordní. V pohodové atmosféře byly vyhodnoceny jako nelepší vzorky slivovice V. Koutného z Viničných Šumic a meruňka A. Daňka z Olšan. Večer pak pokračoval zábavou až do úplného vypití všech vzorků.
- Článek ve Vyškovském deníku
Rozsvícení vánočního stromu 2010   5.12.2010
Letošní rozsvícení vánočního stromu probíhalo v duchu nastolené tradice z minulých let, přesto je však provázelo několik "poprvé". Poprvé doprovázela tyto mikulášské slavnosti sněhová nadílka a dlužno dodat, že pořádná. Mráz dosahoval také rekordních teplot (-9°C). Poprvé bylo pohoštění pro přítomné děti ....
Pochod ke studánkám   02.10.2010
Obec Olšany pořádala Uzavření studánek – pochod v okolí obce. U obecního úřadu se sešlo přes 50 účastníků a společně pak vyrazili ke Třem javorům a po modré značce do údolí Říčky. Zde se již někteří občerstvili u studánky před výšlapem na Kalečník. U srubu nás pak čekalo tradiční občerstvení. Po příjemném odpočinku pak účastníci kolem Koretinky dorazili do obce.
FOTO
Oslavy 60. výročí otevření Mateřské školy v Olšanech   11.09.2010
Akce proběhla v sobotní odpoledne na návsi před budovou mateřské školy. Pro všechny hosty a návštěvníky předvedly děti připravené vystoupení. V sále pohostinství pak děti spolu s rodiči shlédly inscenaci pohádky Včelí medvídci. Po zbytek odpoledne se děti bavily ve skákacím hradu a dospělí mohli vychutnat připravené občerstvení.
Večer pak pokračoval kulturní program taneční zábavou s kapelou Panorama Band z Brna. Tentokrát příznivé počasí vydrželo po celý večer (malá přeháňka nikoho neodradila :-)
" Reportáž regionální televize RTA Jižní Morava" z oslav MŠ.
Babské hody    11.09.2010
Obec Olšany uspořádala Babské hody za účasti 26 stárek, 2 sklepníků a 8 dětí, pro které jsme zapůjčili kroje ve Velešovicích a Slatině. Po poledni stárky zvaly na svých úsecích občany na tuto akci a od 13.30 proběhlo zahájení na návsi. Ing. A. Ohli předal hlavní stárce Ing. E. Modlitbové hodové právo, stárky zatancovaly a roznesly občerstvení přihlížejícím občanům. Následoval průvod obcí a večer byla hodová zábava v sále pohostinství. Po celou akci nám hudební doprovod zajišťovala kapela Podboranka. Děkujeme všem, kteří se přičinili o zdárný průběh této akce, hasičům za sponzorský dar, manželům Kostrbíkovým za bohaté občerstvení účastníků průvodu, stárek a dárcům za příspěvky do tomboly.
FOTO
Otevírání studánek    14.04.2010
Jsme pořádali akci Otevírání studánek. Ráno nás zavezl autobus do Pozořic a během pochodu jsme si prohlédli kromě krásné přírody i zříceninu hradu
Vildenberk. Mezitím u chaty Jelenice bylo připraveno opékání špekáčků a po tomto příjemném odpočinku skoro padesát účastníků došlo přes Kalečník do Olšan.
FOTO
Košt slivovice a jiných pálenek    06.02.2010
Obec Olšany pořádala v sále pohostinství 4. ročník Koštu slivovice, přihlášeni účastníci hodnotili 15 vzorků švestkové pálenky a 17 vzorků jiných pálenek. Majitelé tří nejlepších vzorků v každé kategorii obdrželi hodnotné ceny, odměněni byli i degustátoři, kteří si poznali vlastní vzorek. Během hodnocení všichni vychutnávali připravené občerstvení. Večer bylo příjemné posezení zakončeno zábavou.
Rozsvícení vánočního stromu 2009    05.12.2009
Rozsvěcení vánočního stromu - akce proběhla již tradičně za velké účasti občanů, kteří shlédli pěkné vystoupení žáků Mateřské i Základní školy. Po rozsvěcení osvětlení stromu a kapličky jsme s přispěním rodičů vypustili 10 balónků štěstí. Na závěr akce dětem Mikuláš s anděly předal malou sladkost a všichni přítomní se mohli občerstvit.
Pochod ke studánkám    03.10.2009
Obec Olšany uspořádala tradiční pochod do okolních lesů za nádherného slunečného počasí. Skoro 50 účastníků seznámil v lese p. Kunc st. s pramenem Luštinku, kde nalezl hranečník. Pak jsme zašli k památníku havárie letadla, u Smutné skály nás čekalo občerstvení. Poslední zastávkou byla Manžurská skala, v jejímž okolí je několik skalních útvarů a účastníci zde objevili spoustu zajímavých zákoutí.
Letní noc    12.09.2009
Obec Olšany pořádala na návsi Letní noc, minimálně 120 účastníků se dobře bavilo při produkci kapely Modul.
Hody    16.05.2009
16. května jsme pořádali Hody. Při nástupu stárků na návsi manželé Hodaňovi udělali kolečko i s nejmladšími stárky, starostka předala hodové právo a stárci zatančili Moravskou besedu. Slavnostního zahájení se zúčastnil i poslanec p. Mgr. Bohuslav Sobotka. Pak následoval průvod obcí, který byl cca na
hodinu přerušen pro silný déšť, takže se v podvečer obešla jen část obce, pak chvíli stárci tancovali na návsi. Večer byla v sále hodová zábava s bohatou tombolou. Děkujeme Ing. E. Modlitbové za nácvik programu, hlavním stárkům za pomoc při organizování této akce a všem stárkům za skvělé zvládnutí této akce. Poděkování patří hasičům a Ing. Kostrbíkovi za finanční příspěvek na tuto akci a všem, kteří věnovali dar do tomboly nebo jinak přispěli ke zdárnému průběhu této akce.
Pochod ke studánkám    02.05.2009
V sobotu 2. května jsme pořádali další pochod ke studánkám, jehož trasa vedla po Vandrovnici ke studánce Na hrázi, U Huberta a Ševčíkově. Poté 47 účastníků došlo lesem do Panské skaly u Habrovan, kde jsme pro ně měli připraveno občerstvení před závěrečným úsekem pochodu do Olšan.
Košt slivovice a jiných pálenek    11.04.2009
11. dubna se konal v sále 3. ročník Koštu slivovice a jiných pálenek. Z přihlášených 12 vzorků měl nejlepší slivovici p. Valtr z Blažovic a v kategorii jiných pálenek z 16 přihlášených vzorků p. Konečná z Rousínova. Zástupci „Olšaňáků“ obsadili v daných kategoriích až 5. a 4. místo.
Rozsvícení vánočního stromu 2008   5.12.2008
I letos se jako tradičně sešla na návsi před ozdobeným stromečkem téměř polovina obce. Zvláště děti netrpělivě čekaly co jim nadělí Mikuláš s čertem. Nejdříve však předvedli žáci MŠ Olšany pečlivě nazkoušené kulturní vystoupení a starostka popřála všem pohodu a klid v blížícím se vánočním období. Mimo rozsvíceného stromečku doplnila sváteční atmosféru také nová světelná výzdoba kapličky a vchodu OÚ a MŠ. Pak se všichni dočkali i očekávané odměny. Děti dostaly od Mikuláše malou sladkost a pro dospělé byl připraven grog a koláčky. Mikuláš se svou družinou pak navštěvovali jednotlivé děti také v domácnostech.
Pochod ke studánkám    11.10.2008
V sobotu 11. října proběhl další „Pochod ke studánkám“, který již tradičně pořádá Obecní úřad a T.K.Wild Horse. Autobusem jsme zajeli k hájenkám na Říčkách, prohlédli si areál p. Ševčíka a kolem Milušky, přes údolí Říčky jsme došli ke Kamenné boudě, kde bylo pro 45 účastníků připraveno občerstvení. Kolem právě rekonstruované Petrovky a opravené Koretinky jsme po obědě došli do obce. U Koretinky účastníci pochodu potleskem poděkovali p. Kuncovi i jeho pomocníkům za prováděné opravy této i jiných studánek v našem okolí. Rovněž jsme u studánek obdivovali i nové označníky.
Letní noc na návsi    19.07.2008
19. července proběhla na návsi tradiční letní noc, k poslechu a tanci hrála kapela Modul. Účastníci mohli ochutnat maso z našeho grilu. Pro nepřízeň počasí byla zábava ukončena předčasně.
Hody 2008    17.05.2008
Dne 17.5.2008 proběhly v obci tradiční HODY, které byly velkolepé! „Tak pěkné párové hody Olšany ještě nezažily“, nechali se slyšet staří pamětníci. Kdo přišel, jistě nelitoval. I krásné počasí přispělo ke zdaru celé akce. Pečlivá dlouhodobá příprava a promyšlená organizace byla korunována úspěchem. K zahájení na návsi nastoupilo 16 párů (8 ze starší mládeže, 8 dvojic z mladších – náctiletých) a 8 malých děvčátek. Paní starostku slavnostně přivedl 1. vedoucí pár – hlavní stárka Gabriela Zonková s Miroslavem Zonkem. Stejně jako minule paní starostka přečetla a předala stárkům glejt „hodové právo“ s výčtem práv i povinností stárků při hodovém veselí. Malá děvčata zahájila taneční vystoupení ukázkami starodávných lidových tanečků. Následně 16 dvojic stárků zaplnilo náves a zatančilo celou Moravskou besedu. Výkony byly obdivuhodné! Po vystoupení následovalo opět bohaté a rozmanité občerstvení všech přítomných a k jejich pobavení proběhla u „máje“ tentokrát i první část tomboly. Průvod vesnicí doprovázela krojovaná hudba Podboranka z Uhřic. Před domy stárek, kde se tančila kolečka, stály pestře ozdobené břízky. S nejmenšími dětmi, které maminky vyparádily, šlo v průvodu celkem kolem 47 krojů. Večerní zábava začala slavnostním nástupem všech párů a znovu jsme byli udiveni novým nápadem. Mnozí si pochvalovali večerní májové posezení na osvětlené návsi i možnost občerstvení z grilu. I když v sále bylo zdánlivě méně lidí, tanečníci si libovali, že bylo volněji a mohli to jaksepatří roztočit. Po celou dobu zábavy stárky i stárci svědomitě a ukázněně kolečky vyplňovali mezery mezi tancem a dbali na dobrou úroveň hodového veselí, jak jim to ukládalo „hodové právo“. Podle slov Ing. Evy Modlitbové (duše celého podniku) se vedoucí pár od samého začátku podílel na přípravě i organizaci hodů a rovněž ostatní zúčastnění byli vzorně nápomocni. Při nácviku tanců (už od února) zaskakovali při tréninku tanečníků i hoši Zonek a Modlitba. Volba hlavní stárky byla výrazem poděkování za léta stárkování a zároveň její rozloučení se svobodou, tj. poslední hody se svobodnými páry. Všechny stárky i stárci (pro jejich počet je tentokrát nemůžeme všechny jmenovat) si zaslouží velký dík. Obdivuhodní byli i mladí (-náctiletí) hoši o to víc, že byli ochotni se zúčastnit a že zvládli tak náročné tance! Je potěšující, že starodávná olšanská hodová tradice neupadá, a že ani ti nejmladší jí snad nedovolí zaniknout. Naše poděkování patří též sponzorům a dárcům tomboly, stejně jako všem občanům, kteří tuto zdařilou akci podpořili svou přítomností, vstřícností a pochopením. Organizátoři hodů jménem všech stárek a stárků děkují obecnímu úřadu, paní starostce a zastupitelstvu za podporu a částečné financování nákladů.
Pochod ke studánkám    10.05.2008
V sobotu 10. května jsme uspořádali společně s T.K. Wild Horse Olšany další pochod ke studánkám v okolí obce Olšany, kterého se zúčastnilo cca 30 dospělých a dětí. Sraz účastníků byl u Bajerového, odkud jsme se lesem vydali po Vandrovnici ke Kalečníku. Na trase bylo připraveno občerstvení. Většina účastníků pak před Kalečníkem odbočila ke Srubu a po chvilce jsme již byli u rybníka v Olšanech. Přálo nám počasí a vycházka jarní přírodou se účastníkům líbila.
FOTO
Rozsvícení vánočního stromu 20077    5.12.2007
Jako tradičně se značný počet občanů sešel na návsi při rozsvěcení vánočního stromu. Součástí programu bylo kulturní vystoupení žáků MŠ. Děti dostaly od Mikuláše malou sladkost a pro dospělé byl připraven grog a koláčky. Mikuláš se svou družinou pak navštěvovali děti po domech.
Olšanské hody 2007   6.10.2007
Po neúspěšném organizování hodů v květnovém termínu se nakonec dobrá věc podařila v říjnu. Nastoupilo 8 mladých párů, 17 dětí a 2 starostliví sklepníci. Zahájení bylo velkolepé - paní starostka na návsi přečetla a předala stárkům "hodové právo". Poté dvojice stárek i dětí zatančily Moravskou besedu. Po vystoupení u máje následovalo bohaté pohoštění všech přítomných. Stárci a stárky ... více
Výstava fotografií Olšan   28. - 30.9.2007
Poslední víkend v září se pod záštitou obce uskutečnila Výstava fotografií Olšan, která se setkala se značným zájmem. Výstavu shlédlo cca 165 občanů všech generací. Tematické uspořádání výstavy a některé dosud nevystavované fotografie návštěvníci zvlášt ocenili. Každý si mohl znovu oživit vzpomínky "jak šel čas". Uznání a poděkování patří především dlouhodobému olšanskému kronikáři p. Ohlimu staršímu.
Letní noc na návsi   21.7.2007
Již tradiční letní noc na návsi přilákala cca 150 zájemců, kteří se měli možnost za výborného počasí a skvělé muziky kapely Sonet bavit až do pozdních hodin. K dobré náladě přispělo i výtečné občerstvení.
Pochody ke studánkám   19.5.2007, 20.10.2007
Obec Olšany a T.K. Wild Horse Olšany navazují na první pochod ke studánkám z října 2006. V roce 2007 se uskutečnily 2 pochody - v květnu a v říjnu.
... více
Košt slivovice   7.4.2007
Uskutečnil se 1. ročník Koštu slivovice a jiných pálenek v Olšanech, který pořádal OÚ Olšany a pohostinství U Pštrosa (p. R. Rőss).
Celkem bylo přihlášeno 35 vzorků, které hodnotili jejich majitelé. Hodnocení probíhalo anonymně. Degustátoři byli seznámeni vždy jenom s číslem vzorku, které bylo přiděleno samozvanou hodnotící komisí.
Šampiónem koštu byl ...
Rozsvícení vánočního stromu   5.12.2006
V úterý 5. prosince v 17. hodin proběhlo již páté slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi. Tentokrát se na borovici rozzářila nová vánoční výzdoba. Děti přednesly připravené koledy a Mikuláš, andělé a čerti strašili a poté obdarovávali děti. Dospělí si v této předvánoční atmosféře také přišli na své. Děkujeme všem za poskytnutí sponzorských darů.
Pochod ke studánkám v okolí Olšan   7.10.2006
Letos poprvé se mohli občané zúčastnit "Pochodu ke studánkám v okolí obce Olšany", který se konal v rámci projektu "Otevírání studánek na Drahanské vrchovině" podpořeného nadací VIA. V rámci tohoto projektu získal pro letošní rok T.K. WILD HORSE Olšany velmi rozsáhlou a náročnou náplň - opravit, upravit a udržovat 13 studánek a mokřadů v okolí Olšan.... více
Vítání občánků v roce 2006
V roce 2006 proběhlo vítání nových občánků do života jen jednou.
10.6.2006 - Viktor Pospíšil, Hanka a Jitka Lozrtovy, Tomáš Jiří Baťa
Děti přivítala starostka Dana Křížová a program byl doplněn vystoupením dětí z MŠ.
Hody 2006   20.5.2005
Letošní párové hody proběhly za účasti 8 párů mladých stárků ...
Vítání občánků v roce 2005
V roce 2005 proběhlo 2x vítání nových občánků do života.
19.3.2005 - Matěj Skácel, Erik Pernica, Alena Růžičková, Vojtěch Tesař
24.9.2005 -Matěj Bezrouk, Nikola Novotná, Giulie Zonzin, Andreas Chelík, Lucie Ševčíková, Dominik Režný
Děti přivítala starostka Dana Křížová a program byl doplněn vystoupením dětí z MŠ.
Rozsvícení vánočního stromu   5.12.2005
V pondělí 5. prosince v 17. hodin proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu na návsi. Již počtvrté tu byli čerti s Mikulášem a andělem, kteří pak chodili po obci. Pro děti bylo opět připraveno sladké překvapení a nezapomnělo se ani na dospělé. Děkujeme za poskytnutí peněžních sponzorských darů.
Letní noc na návsi   6.8.2005
Po loňské velice úspěšném "Představení obecních symbolů" pod širým nebem letos všem chyběla podobná veřejná akce na čistém povětří. Povedlo se uspořádat 1. ročník letní tancovačky na návsi. Akce začala již v podvečer posezením u harmoniky. Potom převzala zábavu do svých rukou kapela Sonet a hrála a hrála. Nikomu se nechtělo domů, přestože nový ukazatel teploty na obci klesl až na 10°C.
Hody 2005   28.5.2005
Tradiční hody proběhly letos po dlouhé době netradičně: iniciativy se vedle osvědčených "bab" chopily mladé páry.
Pro velký úspěch této akce následovala 11.6.2005 ještě "Rozchodná"
Vítání občánků v roce 2004
V roce 2004 proběhlo 3x vítání nových občánků do života.
20.3.2004 - Patrik Kosík, Michaela Hodaňová, Alena Strážnická
29.5.2004 - Radek Pospíšil, Matěj Paseka
23.10.2004 - Massmiliano Veronese, Ondřej Zagora, Jakub Paluda
Děti přivítala starostka Dana Křížová a program byl doplněn vystoupením dětí z MŠ.
Rozsvícení vánočního stromu   5.12.2004
Již potřetí jsme se sešli na návsi v družné atmosféře. Byli tu také čerti s Mikulášem a andělem, kteří pak chodili i po obci. Pro děti již tradičně bylo připraveno sladké překvapení a nezapomněli jsme také na dospělé.
Představení obecních symbolů   18.9.2004
Na návsi se v tento krásný podzimní den konalo představení a vysvěcení vlajky a znaku Olšan a představení knihy "Olšany - historie a současnost". Akce byla doprovázena bohatým kulturním programem, výstavou "Příroda Drahanské vrchoviny" a pohoštěním pro naše občany. Tento skvělý den byl večer završen taneční zábavou.
Udělení znaku a praporu obci Olšany   5.2.2004
V sále Parlamentu České republiky udělil předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek zástupcům obce Olšany znak a prapor. Při slavnostním aktu převzala dekret starostka D. Křížová.
Vítání občánků v roce 2003
V roce 2003 proběhlo 2x vítání nových občánků do života.
12.2.2003 - Ivana Ryšánková, Lukáš Dundálek
8.5.2003 - Ondřej Koudelka, Lucie Koudelková, Daniel Šťastný, Lucie Bojanovská
Děti přivítala starostka Dana Křížová a program byl doplněn vystoupením dětí z MŠ.
Rozsvícení vánočního stromu 2003   5.12.2003
Druhý ročník této roztomilé akce proběhl za hojné účasti dětí i dospělých. Starostka popřála všem přítomným příjemné prožití blížících se svátků, děti ze školky přednesly pásmo koled a byl rozsvícen krásně nazdobený vánoční strom. Poté spustili svůj rej čerti a andělé. Hodné děti dostaly čokoládového Mikuláše a ty zlobivé skončily v pytlích :-).
První sňatek v obci   25.10.2003
Na zahradě svého domu č.p. 211 byli dne 25.10.2003 oddáni Milada Jarošová a Giancarlo Veronese. Sňatek proběhl za přítomnosti matrikářky MěÚ Rousínov p. B. Jánské.
Babské hody 2003   17.5.2003
Tradiční "Babské hody" propukly ve 14 hod, kdy se přes 15 párů stárek v krojích vydalo na průvod obcí, aby pozvaly všechny občany na večerní zábavu. Celý den doprovázela juchání stárek kapela Voděnka, kterou nevyvedl z míry ani půl hodinový výpadek elektřiny (ten postihl velkou část Jihomoravského kraje).
Výstava fotografií Olšan   3. - 4.5.2003
V sále v Olšanech se konala v sobotu a neděli výstava fotografií Olšan při příležitosti 290 let od založení obce. Vystaveno bylo ...
Posezení s důchodci   10.3.2003
V přísálí pohostinství v Olšanech se uskutečnilo první posezení s důchodci. Dvouhodinové setkání proběhlo v nadšené atmosféře. Tím byl byla odstartována další milá tradice.
Doplněno:  V roce 2003 se uskutečnily ještě další tři setkání: 14.7. , 6.10. a 8.12.
Na prosincovém posezení předvedly děti z MŠ program, který si pro důchodce připravily. Dále důchodci dostali mikulášskou nadílku.
Divadlo   30.11.2002
V sále v Olšanech sehrál divadelní spolek Perun z Hohubic působivé představení "Pravda o zkáze Titanicu aneb kdo jinému jámu, jámu ....... sám do ní, sám"
Babské hody 20022   11.5.2002
Celkem 58 stárek šlo v průvodu tradičních "Babských hodů". Skvělé počasí, skvělá nálada na večerní zábavě a skvělé výkony kapely Voděnka doprovázely celý průběh hodů.
Babské hody 2001   20.10.2001
Za nepříznivého počasí se v obci uskutečnily "Babské hody". Počet stárek byl vysoký. Značný byl také zájem občanů.
Divadlo   25.11.2000
V sále sehrál ochotnický soubor z Holubic divadlo "Dívčí válka".
Babské hody   20.5.2000
V obci se konaly Babské hody. V průvodu obcí šlo za doprovodu hudby 38 žen a dětí.
Výstava fotografií   15. - 16.5.1999
Po třech letech byl v obci opět uspořádána výstava fotografií ze života obce. Výstava se uskutečnila v sále. Velkému zájmu občanů se těšily listy fotokroniky s nalepenými fotografiemi s popisem. Celou akci organizoval kronikář Arnošt Ohli, který se stará o doplňování fotografií ze současných událostí i fotografií z časů již uplynulých.


Poslední aktualizace: 07.01.20122 Nahoru