Letecký pohled od jihu

Olšany z letadla (1999)

Letecký pohled od severu
 
Polívkova vila (1997)

Olšany a chatová oblast Bolševik
 

Rybník

Ortofotomapa

Olšany od jiho-východu