ZNAK A PRAPOR OLŠAN  

Návrh obecního znaku a praporu

Podle dřívějších právních norem mohly znak užívat pouze města a uznány byly i historické znaky městeček, nikoliv obcí. Většina obcí, které chtějí užívat znak, popřípadě prapor, musí požádat o jeho udělení Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, a sice na základě zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (§ 34a). Zastupitelstvo Olšan tedy možnosti získat obecní znak a prapor využilo, protože obec doposud od svého založení používala jako obecní insignii pouze pečeť.

Pečeť obce

Svou pečeť používala obec od svého založení. Pečeť je kruhová, v pečetním poli (bez štítu) rozděleném na dvě poloviny je heraldicky vpravo strom, heraldicky vlevo sekera, kterou drží ruka vyrůstající z okraje pečetního pole. Okolo mezi linkami a vnějším vavřínovým věncem opis majuskulou:
         „P.OBECNI.ZDGEDINA.WOLSCHAN1713“
Oba uvedené symboly na pečeti můžeme zařadit mezi tzv. mluvící znamení. Napřed se musel vykácet sekerou les, aby si zde lidé mohli zbudovat svá políčka. Strom souvisí přímo s názvem obce. Pro to by byl dvojí výklad. Buď se můžeme domnívat, že u nedalekého potoka se dařilo olším. Druhá možnost je ve spojitosti s nedalekou obcí Habrovany. Při kolonizaci z jejího názvu obce (podle stromů) odvodili nově příchozí obyvatelé i název pro obec Olšany. Historikové se většinou drží verze, podle které dostala obec své jméno od mohutných olší, které rostly při vzniku ve "Žlebě" podél potoka protékajícího vznikající obcí.
 
Pečeť Olšan

Obecní znak

Návrh obecního znaku Olšan vychází z obecní pečetě (symboly), polohy obce a majitelů panství (tinktury).
Symboly:
Ve znaku jsou umístněny dva symboly - sekera a větev stromu. Sekera připomíná dřívější vykácení lesa. Symbol stromu olše zastupuje přímo název obce. Na pečeti je sice strom, ale zde je použita raději větvička než celá silueta stromu, aby bylo jasné, o jaký strom se jedná. Pro celkovou kompozici je rozdělení obecního znaku odvozeno z pečeti obce – štít poltěný. V pravé čestnější polovici je název obce, vlevo pak sekera.
Tinktury:
Tinktury obecního znaku můžeme odvozovat od bývalých majitelů a z polohy obce. Obec patřila pod pozořické panství, které bylo v držení Lichtenstejnů. Tito měli původní znak dělený zlato-červeně. Červenou barvu použijeme pro levou polovinu se sekerou.
Polohu obce, která většinou katastru leží v lese, zde zastupuje tinktura zelená. Tato byla hlavní pro pravou stranu s větví olše. Podklad větve je zelený s větvičkou ve zlatém kovu.

Štít zelenočerveně poltěný, vpravo stříbrná větev olše se třemi listy
a se zlatými třemi šišticemia jehnědami, vlevo stříbrná sekera se zlatým topůrkem.

Znak Olšan

Obecní prapor

Návrh obecního praporu vychází z navrženého a zvoleného obecního znaku a jeho barevného provedení. Symboly se nahrazují různě širokými pruhy, dále lze použít některý symbol ze znaku. Při popisu se místo zlaté používá žlutá a bílá. Prapor obce Olšany vychází ze znaku obce. List praporu je rozdělen na dvě poloviny, sekera je vynechána, mluvící znamení – větev olše, je přenesena na list praporu.

List tvoří dva svislé pruhy, zelený a červený. V zeleném pruhu bílá větev olše se třemi listy
a se žlutými třemi šišticemi a jehnědami. Poměr šířky k délce je 2:3.

Prapor Olšan

Poslední aktualizace: 1.2.2004 Nahoru