OBECNÍ ÚŘAD - Další dokumenty Obce Olšany  

Uplatňování zákona 106/1999 Sb.

Název Ze dne Odkaz
2019__01_Poskytnutí informace + odpověď (KAMIKA TRADING, 2019) 20.02.2019   PDF
Výroční zpráva za rok 2018 v oblasti poskytování informací  15.01.2019   PDF
Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti poskytování informací  06.02.2018   PDF
2017__06_Poskytnutí informace + odpověď (Kross, 2017) 21.08.2017   PDF
2017__05_Poskytnutí informace + odpověď (CODES CZ, 2017) 19.07.2017   PDF
2017__04_Poskytnutí informace + odpověď (REMA AOS, 2017) 11.07.2017   PDF
2017__03_Poskytnutí informace + odpověď (Českomoravská světelná, 2017) 26.06.2017   PDF
2017__02_Poskytnutí informace + odpověď (Ambros, 2017) 28.03.2017   PDF
2017__01_Poskytnutí informace + odpověď (Istav Media, 2017) 22.02.2017   PDF
Výroční zpráva za rok 2016 v oblasti poskytování informací 
+ odpověď 01
20.01.2017   PDF
Výroční zpráva za rok 2015 v oblasti poskytování informací  29.01.2016   PDF
Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací 06.02.2015   PDF
Výroční zpráva za rok 2013 v oblasti poskytování informací 27.01.2014 PDF
Výroční zpráva za rok 2012 v oblasti poskytování informací 05.02.2013   PDF
Výroční zpráva za rok 2011 v oblasti poskytování informací 18.01.2012   PDF
Výroční zpráva za rok 2010 v oblasti poskytování informací 07.02.2011   PDF
Směrnice k uplatňování zákona 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím
účinnost od 15.02.2000   PDF

Jiné dokumenty

Název Stav Odkaz
Cenové oznámení výše stočného na r. 2019 od roku 2019   PDF
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od 01.01.2017   PDF
Smlouva o odvádění odpadních vod (vzor smlouvy v.1) od roku 2016   DOC
Kanalizační řád obce Olšany v.1 schválen 16.10.2015   PDF
Spisový a skartační řád Obce Olšany účinnost od 09.10.2014   PDF
Tržní řád (Nařízení obce Olšany č. 1/2013) účinnost od 05.08.2013   PDF
Organizační řád obce Olšany  účinnost od 01.03.2013   PDF
Povodňový řád obce Olšany účinnost od 18.03.2003   PDF
Povodňový řád obce Olšany - aktualizace komise 2018 listopad 2018   PDF
Poplatek za vyhlášení MR a ceny reklamních předmětů  účinnost od 01.04.2014   PDF
Řád pohřebiště účinnost od 01.09.2013   PDF
Zřizovací listina příspěvkové organizace - MŠ Olšany 2009 účinnost od 01.11.2009   PDF
Jednací řád zastupitelstva obce Olšany schváleno 19.11.2008   PDFPoslední aktualizace: 21.2.2019 Nahoru