OBECNÍ ÚŘAD - Struktura úřadu  

Zastupitelstvo obce

Starosta Dana Křížová   Tel: 608 517 188, E-mail: obec (zavináč) olsany.org
Místostarosta Ing. Ivo Herman   E-mail: mistostarosta (zavináč) olsany.org 
Zastupitelé Jan Ivanšík
Vít Kunc
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Tomáš Nentvich
Ing. Arnošt Ohli
Ing. Aleš Skřepek
Ing. Miroslav Zonek

Výbory a komise

Finanční výbor
kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. Činnost je zaměřena hlavně na hospodaření s rozpočtem, vyjadřuje se k žádostem o příspěvek nebo půjčku z rozpočtu obce a k úlevám na poplatcích. Kontroluje hospodaření příspěvkové organizace. Vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření za daný rok.
Ing. Aleš Skřepek - předseda
Jan Ivanšík
Ing. Miroslav Zonek
Kontrolní výbor
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce
Vít Kunc  - předseda
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Arnošt Ohli
Stavební komise
E-mail: stavebni.komise (zavináč) olsany.org
kontrolní činnost v oblasti výstavby v obci, zajišťování podkladů pro stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství (stavební či jiný materiál). Předseda nebo pověřený člen se zúčastňuje řízení svolaných stavebním úřadem.
Ing. Tomáš Nentvich - předseda
Ing. Aleš Skřepek
David Volf
Kulturní komise
kulturní záležitosti - vítání občánků, besedy s důchodci a další kulturní akce obce. Pomáhá s přípravou zpravodaje.
Ing. Miroslav Zonek - předseda
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Lucie Tomášková
Mgr. Zdeňka Jičínská

Další zaměstnanci a spolupracovníci

Účetní obce Štefanie Hrubá (od 1.11.2015),   E-mail:  ucetni (zavináč) olsany.org
Referent obce Alena Mikysková (od 3.10.2017, úvazek 0,5)   E-mail: info (zavináč) olsany.org
Zaměstnanci OÚ Eva Kuncová (od března 2018 plný úvazek)
Marcela Schneiderová (dohoda o prac. činnosti)
Tomáš Kubín (od 2.12.2019)
Pracovníci na VPP Jakub Tomášek (od 1.7.  do 31.10.2020)
Kronikář Ing. Eva Modlitbová (od 2007)


Poslední aktualizace: 12.07.2020 Nahoru