OBECNÍ ÚŘAD - Veřejné zakázky  


Přehled informací o veřejných zakázkách zadavatele "Obec Olšany" je na adrese  http://olsany.profilzadavatele.cz

Veřejné zakázky

Název Dokument Odkaz
Kulturní dům
(03/2018)

 
Zadávací dokumentace
Kvalifikační dokumentace
Obchodní podmínky
Výkresová dokumentace
Revize ZD č.1
Revize ZD č.2

Smlouva o dílo
Smlouva o dílo - přílohy
SoD - dodatek č. 1
SoD - dodatek č. 2
SoD - dodatek č. 3
SoD - dodatek č. 4
SoD - dodatek č. 5
SoD - dodatek č. 6
SoD - dodatek č. 7
SoD - dodatek č. 8
SoD - dodatek č. 9


Příkazní smlouva (Dvakrát měř)
Smlouva o úvěru
Příkazní smlouva - dodatek č.1(Dvakrát měř)
Příkazní smlouva (SAFETY PRO)
 
  PDF
PDF
DOCX
ZIP
ZIP
ZIP

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF


PDF
PDF
PDF
PDF
Kulturní dům - odstranění stavby
(03/2018)
 
Zadávací dokumentace

Projektová dokumentace stavby
 
  PDF

ZIP
Kulturní dům - projekční příprava
 
Smlouva o dílo č.1/2017  (20.3.2017)
 
  PDF
Olšany - kanalizace - užší řízení
Uveřejněno od 14.07.2014
Obchodní podmínky
Zadávací podmínky

Projektová dokumentace stavby
Dodatečné informace č. 1
Dodatečné informace č. 2
Písemná zpráva zadavatele (8.9.2014)

SoD s ČAK CZ s.r.o. (5.9.2014)
Dodatek č. 1 s ČAK CZ s.r.o. (17.7.2015)
Dodatek č. 2 s ČAK CZ s.r.o. (28.8.2015)
Písemná zpráva zadavatele (28.8.2015)
Dodatek č. 3 s ČAK CZ s.r.o. (8.10.2015)
Písemná zpráva zadavatele (9.10.2015)
 
  PDF
PDF

ZIP
PDF
PDF
PDF

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Olšany - kanalizace Kvalifikační dokumentace
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Dodatečné informace č. 1
 
  PDF
PDF
PDF
Poskytnutí úvěru na financování akce "Olšany - kanalizace" Smlouva o úvěru   PDF
 
Olšany kanalizace - realizace stoky H v Olšanských vinohradech Smlouva o dílo (29.06.2012)
Dodatek (29.08.2012)
  PDF
PDF
 
       
Poslední aktualizace: 26.12.2019 Nahoru