VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Zpět

Volby do Evropského parlamentu 2009

Den konání 5. a 6. června 2009
Volební komise M. Schneiderová  - předseda
Iva Bojanovská - místopředsedkyně
Yvonne Sonkolyová - zapisovatelka
Crhová Eva
Martin Dundálek
Martin Svoboda
   
Celkový počet zapsaných voličů 397
Voleb se zúčastnilo 120 (30,22%)
Počet platných hlasů 119

Výsledky voleb

Číslo strany Název strany Počet hlasů %
1 Libertas.cz 1 0,84
2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 12 10,08
3 Věci veřejné 6 5,04
4 Občanská demokratická strana 34 28,57
5 Suverenita 5 4,20
6 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 0 ---
7 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl. 0 ---
8 Česká str.národ.socialistická 0 ---
9 Evropská demokratická strana 1 0,84
10 Strana svobodných demokratů 0 ---
11 Demokratická Strana Zelených 0 ---
12 Česká strana národně sociální 0 ---
13 Národní strana 0 ---
14 SDŽ-Strana důstojného života 0 ---
15 Humanistická strana 0 ---
16 Moravané 2 1,68
17 Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. 1 0,84
18 Liberálové.CZ 0 ---
19 Strana demokracie a svobody 0 ---
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 0 ---
21 Komunistická str.Čech a Moravy 20 16,80
22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 3 2,52
23 Strana svobodných občanů 0 ---
24 SNK Evropští demokraté 0 ---
25 Balbínova poetická strana 1 0,84
26 Strana zelených 0 ---
27 Koruna Česká (monarch.strana) 0 ---
28 Lidé a Politika 0 ---
29 "Strana soukromníků ČR" 0 ---
30 Zelení 0 ---
31 Dělnická strana 3 2,52
32 NEZÁVISLÍ 2 1,68
33 Česká str.sociálně demokrat. 28 23,52

Poslední aktualizace: 20.6.2009 Zpět |  Nahoru