OBECNÍ ÚŘAD - Vyhlášky  

Vyhlášky obce Olšany

Číslo vyhlášky Název vyhlášky Platnost OD Platnost DO Odkaz
5/2019 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2020     PDF
4/2019 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu 01.01.2020     PDF
3/2019 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020     PDF
2/2019 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 01.01.2020     PDF
1/2019 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2019, o regulaci hlučných čiností  01.07.2019     PDF
1/2015 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Olšany 16.04.2015     PDF
1/2005 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2005 - Požární řád 19.05.2005     PDF
7/2004 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 7/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.2/2002 obce Olšany o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy Olšany a vyhláška č. 3/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2002 01.01.2005     PDF
4/2004 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 4/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/95, 1/2000 a vyhláška ze dne 26.11.1992 01.12.2004     PDF
2/2004 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 2/2004 o užívání obecních symbolů 01.08.2004     PDF
1/2002 O použití koeficientu k základní sazbě daně ze staveb 01.02.2002     PDF

Neplatné vyhlášky

Číslo vyhlášky Název vyhlášky Platnost OD Platnost DO Odkaz
1/2017 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2017, o místních poplatcích
- Příloha č.1  - 
veřejná prostranství
- Výpočet poplatku TDO pro rok 2019
01.01.2018

14.11.2018
31.12.2019   PDF
Příloha
TDO2019
1/2016 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích 01.01.2017 31.12.2017   PDF
2/2015 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 2/2015, o místních poplatcích 01.01.2016 31.12.2017   PDF
Příloha
1/2014 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích 01.01.2015 31.12.2015   PDF
1/2013 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích 01.01.2014 31.12.2014   PDF
2/2012 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 2/2012, o místních poplatcích 01.01.2013 31.12.2015   PDF
Příloha
1/2012 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2012, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu vznikajícího na území obce Olšany  01.04.2012 16.04.2015   PDF
1/2011 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2011, o místních poplatcích, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích 01.01.2012 31.12.2012   PDF
1/2010 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2010, o místních poplatcích 01.01.2011 31.12.2012   PDF
Příloha
2/2009 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 2/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2003, o místních poplatcích 01.01.2010 31.12.2010   PDF
1/2009 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2009, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2010 31.12.2010   PDF
1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2009 31.12.2009   PDF
2/2007 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 2/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2008 31.12.2008   PDF
1/2007 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích. 01.01.2008 31.12.2010   PDF
1/2006 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 01.01.2007 31.12.2007   PDF
2/2005 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 01.01.2006 31.12.2006   PDF
6/2004 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 6/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2005 31.12.2005   PDF
5/2004 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 5/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2001 o místních poplatcích 01.01.2005 31.12.2010   PDF
3/2004 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 3/2004, kterou se mění a doplňuje vyhláška 2/2002 01.11.2004 31.12.2004   PDF
1/2004 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2004 o používání obecních symbolů 01.05.2004 31.07.2004   PDF
2/2003 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 01.01.2004 31.12.2010   PDF
1/2003 Obecně závazná vyhláška obce Olšany č. 1/2003 o místních poplatcích 01.01.2004 31.12.2010   PDF
3/2002 Mění se vyhláška 4/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 01.01.2003 31.12.2003   PDF
2/2002 O stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ Olšany 01.04.2002 31.12.2004   PDF
4/2001 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 01.01.2002 31.12.2003   PDF
3/2001 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem 01.01.2002 16.04.2015   PDF
2/2001 O místních poplatcích 01.01.2002 31.12.2010   PDF
1/2001 O místních poplatcích 01.01.2002 31.12.2003   PDF
1/2000 O chovu a držení zvířat 10.04.2000 31.11.2004 HTML PDF
1/99 Mění se vyhláška č. 2/96 o míst. poplatku 01.01.2000 31.12.2001 HTML PDF
3/98 Mění se vyhláška č. 1/98 o míst. poplatku (VHA) 01.01.1999 31.12.2001 HTML PDF
2/98 O nakládání a komunálním a stavebním odpadem 30.06.1998 31.12.2001 HTML PDF
1/98 O místních poplatcích (VHA) 01.04.1998 31.12.2001 HTML PDF
3/96 O nakládání s odpady 01.11.1996 29.06.1998 HTML  
2/96 O místních poplatcích 22.09.1996 31.12.2001 HTML PDF
1/96 O místních poplatcích 01.04.1996 21.09.1996    PDF
2/95 O stanovení koeficientu - daň z nemovitostí 24.06.1995 31.01.2002   PDF
1/95 Ochrana živ. prostředí v rekreačních lokalitách 27.05.1995 31.11.2004   PDF
1/93 Příspěvek na částečnou úhradu ....... 20.09.1993 31.03.2002   PDF
  O udržování čistoty a pořádku 01.12.1992 31.11.2004   PDF
1/91 O místních poplatcích 01.04.1991 31.03.1996     


Poslední aktualizace: 05.01.2020 Nahoru