OBECNÍ ÚŘAD - Základní údaje  

Základní informace

Adresa Obecní úřad Olšany
Olšany 66
683 01
Úřední hodiny Pondělí 8:00 - 16:00, Středa 8:00 - 18:00, Pátek 8:00 - 11:00  (polední přestávka 11:45 - 12:15)
Telefon 517 374 233
e-mail obec@olsany.org
Datová schránka 6fjbgqp
E-podatelna ZDE
00368067
DIČ CZ00368067   (Obec Olšany je od 25.2.2014 plátcem DPH)
Bankovní spojení Obec Olšany
ČS Vyškov 1561314389/0800
Starosta Dana Křížová, Tel: 608 517188
Místostarosta Ing. Ivo Herman

Kompletní informace dle 106/1999 Sb.

1. Oficiální název Obec Olšany
2. Důvod a způsob založení Registrace 25.11.1990
3. Organizační struktura Podrobnosti
4. Kontaktní spojení OÚ OLŠANY:
Adresa: Olšany 66, 683 01
Telefon: 517 374 233
e-mail: obec@olsany.org
Úřední hodiny: Pondělí 8:00 - 16:00, Středa 8:00 - 18:00  (polední přestávka 11:45 - 12:15)
Datová schránka: 6fjbgqp
E-podatelna
5. Případné platby můžete poukázat: Obec Olšany
ČS Vyškov 1561314389/0800
6. 00368067
7. DIČ CZ00368067  (Obec Olšany je od 25.2.2014 plátcem DPH)
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Podrobnosti
9. Žádosti o informace Informace lze získat podáním žádosti na Obecním úřadě Olšany. Ústní či telefonické žádosti je možno podávat u pracovníka OÚ Olšany v úředních hodinách, písemné žádosti je možno zaslat nebo doručit osobně na adresu OÚ Olšany. Žádosti o informaci je možno také podávat elektronickou poštou na elektronickou adresu OÚ Olšany.
10. Příjem žádostí a dalších podání Podat žádost, stížnost, návrh, podnět a dalších dožádání lze učinit písemně (zaslat nebo doručit na OÚ Olšany) nebo ústně na OÚ Olšany v úředních hodinách.
11. Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají prostřednictvím OÚ, který napadené rozhodnutí vydal, a to k orgánu a ve lhůtě uvedené v poučení příslušného rozhodnutí.
12. Formuláře Podrobnosti
13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací Podrobnosti
14. Nejdůležitější předpisy Zákony, Vyhlášky obce, Ostatní
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Materiálové náklady: - kopírování = 1Kč/strana
Ostatní náklady: - telefonní spojení = dle tarifů fy Telefónica O2

- cestovní náklady = sazby dle § 151 a násl. zákoníku práce (262/2006 Sb.)

- poštovní a jiné poplatky = dle tarifů České pošty

Žadateli o informaci je na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů a Obecní úřad může vydání informací podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
16. Výroční zpráva podle zákova č. 106/1999 Sb. Podrobnosti
17. Seznam organizací MŠ Olšany - příspěvková organizace


Poslední aktualizace: 04.11.2018 Nahoru