SLUŽBY - Hřiště a budovy  

Přehled


Sportoviště

Název Víceúčelové hřiště  [alias:  "Hřiště na Močárech", "Hřiště u transformátoru", Hřiště u obchodu"]
Specifikace Multifunkční hřiště s povrchem umělá tráva s křemičitým vsypem.
Vyznačená hřiště: malá kopaná, tenis, nohejbal, volejbal.
Možnost kvalitního umělého osvětlení.
Popis Multifunkční hřiště je součástí víceúčelového areálu, který zahrnuje i dětské hřiště a prodejnu potravin. Tento areál byl vybudován také díky finančním prostředkům poskytnutým firmou ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. Komořany ve výši 3 mil. korun.
Původní travnatá plocha sice sloužila ke sportovnímu vyžití, ale povrch byl nerovný a převýšení terénu dosahovalo až 4 metrů. Proto byla celá plocha rozdělena do dvou výškových úrovní betonovou zdí (výška cca 3 m). Stavba začala 1. srpna 2011 (po dlouhém vyřizování potřebných podkladů). Dodavatelem stavby byl TOMAS holding, a.s. Dražovice.
Dne 28. září  2011 byla pro veřejnost otevřena prodejna COOP (Jednota Mikulov) a 5. prosince byl otevřen zbytek areálu včetně dětského hřiště, pro které jsme spolu s maminkami vybrali pěkné a účelné herní prvky. Provoz na hřišti začal až s další sezónou. Na jaře roku 2012 bylo ještě realizováno umělé osvětlení hřiště a doplněn sklad od firmy TOUAX, který slouží jako zázemí pro hřiště.
Slavnostní otevření proběhlo 23. 6. 2012, kdy Obec Olšany pořádala sportovní odpoledne pro širokou veřejnost. Od té doby je hřiště hojně využíváno nejen místními zájemci o sportovní vyžití.
FOTOGRAFIE Z VÝSTAVBY OPĚRNÝCH ZDÍ
FOTOGRAFIE Z BUDOVÁNÍ HRACÍ PLOCHY
FOTOGRAFIE Z BUDOVÁNÍ PRODEJNY
Provoz hřiště duben až říjen (dle klimatických podmínek)
- pracovní dny:     15 - 22 hod
- dny prac. volna: 10 - 22 hod
Správce hřiště p. Antonín Röss (Olšany 122)
Dokumenty Provozní řád [PDF]  
 

Název Hřiště u rybníka
Specifikace Hřiště s pískovým povrchem (zhutněný skalní prach)
Sporty: nohejbal, volejbal, soft-tenis
Možnost umělého osvětlení (2 stožáry diagonálně).
Popis Hřiště vznikalo postupně úpravou původní plochy udržované soukromými osobami. Povrch byl vybaven odvodněním, bylo doplněno oplocení, umělé osvětlení (2007) a vyšší záchytné sítě (2008).
Provoz hřiště duben až říjen (dle klimatických podmínek)
- vstup na hřiště je volný
- využití vybavení ze skladu je možné po vyzvednutí klíčů u správce
Správce hřiště SK Olšany
Dokumenty Provozní řád [PDF]
 

Dětské hřiště

Název Dětské hřiště
Vybavení  
Popis Dětské hřiště je součástí víceúčelového areálu, který zahrnuje i multifunkční hřiště s povrchem umělá tráva a prodejnu potravin. Tento areál byl vybudován také díky finančním prostředkům poskytnutým firmou ADMIRAL GLOBAL BETTING a.s. Komořany ve výši 3 mil. korun.
Dětské hřiště bylo slavnostně otevřeno 5. prosince 2011. Jednotlivé herní prvky byly vybrány spolu s maminkami. 
FOTOGRAFIE Z VÝSTAVBY
Dokumenty Návštěvní řád [PDF]
 

Víceúčelová budova

Název Víceúčelová budova
Vybavení Pro veřejnost je přístupná posilovna a klubovna (2. NP) pro společenské akce či cvičení.
Popis Budova sloužila dříve jako hasičská zbrojnice + klubovna. Byla budována v akci "Z" a nikdy nebyla zcela dokončena.
V r. 2005 proběhla rekonstrukce, při které bylo vybudováno sociální zařízení, rozvody a vyměněna okna. V roce 2006 dostala budova novou fasádu.
Nyní je 1. NP  vyhrazeno pro JSDHO Olšany a klubovna ve 2. NP slouží pro pořádání různých výstav a schůzky místních organizací a spolků. V provozu je také menší místnost posilovny.
Správce budovy pí. Schneiderová (Olšany 46)
Dokumenty Návštěvní řád [PDF]   (platný od ledna 2018)
 


Poslední aktualizace: 12.03.2020 Nahoru