Jednotka SDH obce Olšany  

Seznam členů JSDHO Olšany

Kunc Vít velitel JSDHO
Růžička Hynek velitel družstva
Kunc Pavel strojník
Režný František strojník
Valehrach Oto člen
Štukavec Vlastimil člen
Walter Tomáš strojník
Ivanšík Jan strojník
Tomášek Jakub strojník
 

Aktivity


Oprava kapličky
Dne 19.6.2011 usadili členové JSDHO nový kříž na kapličku


 

Zdůvodnění nákupu nového požárního vozidla [PDF]
Obsah dokumentu:
- Co je JSDH obce a proč ji obec má?
- Historie požárního vozidla TATRA T138 CAS 32
- Zvažovaný nákup požárního vozidla TATRA T815 CAS 32


Ilustrační foto obdobného vozidla ve vlastnictví JSDHO Drnovice.
 

Představení nového vozidla (30.4.2015)
Představení nového vozidla + pálení čarodějnic  30.4.2015.
První zásah nového požárního vozidla. Neštěstí jen cvičný.

 

Historie

Spolek dobrovolných hasičů v Olšanech byl založen v září v roce 1906. V tomto roce bylo přihlášeno 24 členů činných a 7 přispívajících. Hasičský sbor neměl dostatek peněz. Členové si tedy vypůjčili 3000 korun za zplnomocnění Obecního výboru na nákup základních hasících potřeb (stříkačka, savice, hadice, žebřík, svítilny, fagule). V roce 1907 dostali od slavného zemského výboru 300 korun podpory a od jeho veličenstva císaře pána 100 korun.
Během I. světové války byla velká část hasičského sboru odvedena do armády. Proto byli žádáni o pomoc všichni ostatní muži ve věku od 16 do 50 let. Po válce, když byl odhalen památník padlým, sázeli jednu ze dvou památných lip svobody právě členové sboru dobrovolných hasičů.
Významný byl rok 1920, díky pomoci obce získali hasiči vlastní požární zbrojnici.
Hasiči se významným způsobem podíleli i na kulturním životě v obci. Pořádali různé výlety, zábavy a dokonce i vinobraní (hrozny byly přiváženy z okolí). Uspořádali také sbírku na opravu domku Adama Růžičky, který byl téměř zničen obrovským přívalem sněhu.
V roce 1930 se v obci Olšany konala valná hromada, na níž bylo jmenováno 5 čestných členů spolku, a to Robert Fiala, Jan Dundálek, Josef Blažík, František Blažík a Martin Walter. Z jednatelského zápisu se dovídáme, že k tomuto datu měl sbor 69 členů, z toho bylo 23 členů činných, 5 čestných a 41 přispívajících.

V srpnu 1936 se konaly oslavy 30. výročí trvání sboru dobrovolných hasičů v Olšanech. Při té příležitosti obdrželi zakládající členové SDH /František Valehrach, Jan Konečný, Emanuel Konečný, Hynek Drahotounský, Martin Dundálek a Jaroslav Pantůček/ stříbrné medaile.
V roce 1938 bylo z olšanské jednoty povoláno do armády 11 jejích členů, mužů začínal být nedostatek, proto se členkami stalo 10 žen.
21. ledna 1940 došlo v rámci reorganizace hasičských žup k přesunutí Rousínovského hasičského okrsku, a tím i olšanské jednotky pod Vyškov.
14. srpna 1945 došlo ke jmenování zakládajícího člena, dlouholetého starosty a funkcionáře sboru Josefa Blažíka čestným starostou olšanského sboru.
Z poválečného období se nám v písemnostech nedochovalo mnoho údajů o činnosti hasičů. V 80. létech 20. století prováděli členové sboru preventivní prohlídky, hasiči se účastnili okrskových soutěží, pokračovali v práci s mládeží a podíleli se na dobrovolném dárcovství krve.
V roce 1984 měli olšanští hasiči 40 členů, z toho 4 ženy.
8. června 1986 se v Olšanech u rybníka konala okrsková soutěž požárních družstev. Kromě domácího družstva se této soutěže zúčastnily hasičské sbory z Lulče, Nemojan, Tučap, Račic, Drnovic a Ruprechtova.
V roce 1987 byli olšanští požárníci převedeni z okrsku Habrovany do okrsku Nemojany. Ve volbách byl zvolen novým předsedou Josef Juráček, místopředsedou se stal Martin Dundálek.
Koncem 80. let si na různých soutěžích v okolí začal vést velmi dobře kroužek mladých požárníků vedený Františkem Růžičkou.
Počátkem 90. let činnost sboru poněkud stagnovala. K oživení činnosti dochází v roce 1993, kdy se novým předsedou stal František Růžička. V tomto roce byl uveden do pojízdného stavu nákladní automobil V3S. 1992 byla v hasičské zbrojnici zřízena posilovna.

Při oslavách 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1995 v Olšanech bylo přítomno celkem 11 sborů (Olšany, Tučapy, Luleč, Drnovice, Kroužek, Komořany, Čechyně, Ivanovice, Topolany, Uhřice a Pístovice). Oslavy byly zahájeny na prostranství před kapličkou. Zahájení oslav vyvrcholilo přijetím Bolka Polívky za čestného člena hasičského sboru v Olšanech. Poté následoval průvod účastníků včetně techniky k rybníku. Zde byly seřazeny hasičské vozy a návštěvníci si je mohli prohlédnout. Několik vozů bylo předvedeno v akci (Tatra 815 s vodním dělem, historické vozidlo Tatra z roku 1928, …). Součástí oslav byly soutěže v požárním útoku. Z domácích si vedlo nejlépe družstvo žáků, které obsadilo ve své kategorii první místo. Po udělení cen následovalo udílení věrnostních medailí za dlouholeté členství ve sboru, mimo jiné získal medaili za 50 let ve sboru Oldřich Chromý.
Jak poznamenal kronikář obce, oslavy měly kuriózní závěr:
„Ani přítomných 150 hasičů při 90. oslavách nezabránilo požáru udírny. Když její strážce odešel převzít vyznamenání, oheň vzplanul a spolkl 10 kg uzenin.“

V roce 1995 uspořádali hasiči spolu se stárkami Martinské hody.
Nemalou měrou se během posledních let místní dobrovolní hasiči podíleli na hašení několika velkých požárů v okolním rozsáhlém lese.
Jednou z největších akcí olšanského SDH bylo uspořádání velkých závodů v požárním útoku na farmě Bolka Polívky v roce 2003. Na tuto soutěž se celkem sjelo 32 družstev mužů a 10 družstev žen z celé Moravy.

Text vznikl k příležitosti oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Olšanech

Zdroj:
STRYJOVÁ, D. Olšany, historie a současnost. 1. vyd. Olšany: OÚ Olšany, 2004. 270 s.
 

Foto ze zásahů

Požár RD č.p. 98 (19.06.2011)  
Požár lesa u hřbitova (28.04.2012)  
Požár lesa za rybníkem (28.9.2012)  


Poslední aktualizace: 28.06.2019 Nahoru