SLUŽBY - Mateřská škola  

Údaje o MŠ

Adresa Mateřská škola Olšany
Olšany 66
683 01
Webová prezentace http://www.msolsany.cz
Telefony Ředitelna - 517 374 194
Školní jídelna - 517 374 193
Třída (červená) - 517 374 195
e-mail ms@olsany.org
70987645
Bankovní spojení ČS Rousínov 1561848399/0800

Činnost MŠ

Koncepce mateřské školy
Koncepce školy je zaměřena na zdraví dětí, zdravou výživu. Toto téma se prolíná všemi výchovami v mateřské škole. Jelikož se škola nachází v krásném prostředí lesů, využívá se hojně vycházek do přírody. Na škole se provádí logopedická péče - náprava řeči u dětí s vadou řeči, pískání na flétnu, kroužek cvičení pro radost – aerobic, tanečky, cvičení na nářadí. Děti se zúčastňují různých kulturních akcí ve Vyškově a v Brně, plaveckých kurzů, výletů.
Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné, šikovné děti. Denně se věnují učitelky prevenci vadné výslovnosti – zařazování jazykových chvilek. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Velmi dobrá spolupráce je Základní školou v Habrovanech.
 
Rok 2017-2018
Do Mateřské školy Olšany je ve školním roce 2017 - 2018 přihlášeno 38 dětí. Z obce Olšany 16 chlapců, 3 děvčata, z obce Habrovany 8 chlapců, 6 děvčat, z obce Kr. Vážany 2 děvčata a z Rousínova 1 chlapec a 2 děvčata. V MŠ pracují tři pedagogické pracovnice - ředitelka Marcela Coufalová, učitelky Kateřina Volfová, Bc. Martina Vašíčková. Chůva Ing. Jana Žeravíková se stará o dvouleté děti, je financována z dotačního programu OP VVV. Dále ve škole pracuje uklízečka Jiřina Hrdinková. Ve školní kuchyni pracuje vedoucí stravování Lenka Kalvostrová, vedoucí kuchařka Miloslava Škaroupková a pomocná síla v kuchyni Lenka Kovářová.
 
Rok 2016-2017
Ve školním roce 2016 – 2017 navštěvuje Mateřskou školu Olšany 35 dětí. 21 dětí z obce Olšany, 10 dětí je z obce Habrovany, 2 děti jsou z Rousínova a 2 děti jsou z Kr. Vážan. V tomto školním roce jsou 4 předškolní děti.
V Mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice a chůva pro dvouleté děti. Ředitelka školy Marcela Coufalová, p. učitelka Kateřina Volfová, p. učitelka Martina Vašíčková a nepedagogický pracovník p. Katarína Lošková. Ve školní kuchyni vedoucí kuchařka p. Miloslava Škaroupková, vedoucí školní kuchyně a pomocná síla v kuchyni p. Lenka Kalvostrová a pomocná síla v kuchyni p. Lenka Kovářová. P. Jiřina Hrdinková pracuje jako uklízečka.
 
Rok 2015-2016
Ve školním roce 2015 – 2016 navštěvuje mateřskou školu Olšany 33 dětí. 9 dětí je z obce Habrovany, 22 dětí z obce Olšany, 2 děti jsou z Rousínova. V tomto školním roce je 12 předškolních dětí.
V mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice. Ředitelka školy Marcela Coufalová, p. učitelka Kateřina Volfová, p. učitelka Martina Vašíčková. Ve školní kuchyni vedoucí kuchařka p. Miloslava Škaroupková, Vedoucí školní kuchyně a pomocná síla v kuchyni p. Lenka Kalvostrová, p. Jiřina Hrdinková pracuje jako uklízečka.
 
Rok 2014-2015
Ve školním roce 2014 – 2015 navštěvuje mateřskou školu Olšany 36 dětí. 12 dětí je z obce Habrovany, 24 dětí z obce Olšany. K zápisu na školní rok se dostavilo 9 dětí. 5 dětí z obce Habrovany, 3 děti z obce Olšany, 1 dítě z Rousínova. Do ZŠ odejde 10 dětí, odklad školní docházky byl žádán u 4 dětí. Na školní rok 2015 – 2016 je v současné době zapsáno 39 dětí.
V mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice. Ředitelka školy Marcela Coufalová, p. učitelka Kateřina Volfová, p. učitelka Bc. Tereza Šmerdová. Ve školní kuchyni vedoucí kuchařka p. Miloslava Škaroupková, Vedoucí školní kuchyně a pomocná síla v kuchyni p. Lenka Kalvostrová, p. Jiřina Hrdinková pracuje jako uklízečka.
Třídní vzdělávací program s názvem Školka u lesa je zaměřený především na soužití dětí s přírodou, učí se chránit to, co si příroda sama vytvořila. Je rozdělen do 9 tematických částí.
 
Rok 2013-2014
Školu v roce 2013 -2014 navštěvuje 48 dětí (22 z Olšan, 26 z Habrovan). Ve škole je 30 chlapců a 18 dívek. V červnu půjde do Základní školy 21 předškoláků. Personální obsazení školy se nezměnilo. Od září je provozní doba školy 6:30 - 16:15 hodin.
 
Rok 2012-2013
Školu v roce 2012 -2013 navštěvovalo 48 dětí (19 z Olšan, 28 z Habrovan, 1 z Královopolských Vážan). Ve škole bylo 25 chlapců a 23 dívek. Předškoláků bylo 11. Byla přijata nová učitelka - sl. Veronika Střeštíková, která má vzdělání učitelství pro mateřské školy.
 
Rok 2011-2012
Ve školním roce 2011 - 2012 je zapsáno do mateřské školy Olšany 48 dětí, z toho 23 dětí z Olšan, 23 dětí z Habrovan, 1 dítě z Královopolských Vážan a 1 dítě z Brna. Chlapců je 27, děvčat 21. V tomto školním roce je 10 předškolních dětí. V mateřské škole pracují 4 pedagogické pracovnice, 2 kuchařky, vedoucí stravování, uklízečka (včetně prac. úvazku topičky), účetní. Od měsíce dubna byla navýšena kapacita školní kuchyně na 200 jídel. Kdo má zájem odebírat oběd ze školní kuchyně, může se přihlásit v mateřské škole u p. vedoucí stravování (týká se i maminek na mateřské dovolené). Cena oběda činí 51,- Kč. V současné době kuchyně vaří 130 obědů.
 
Rok 2009-2010
Od září r. 2009 školu navštěvuje 48 dětí (31 dětí z Olšan, 17 dětí z Habrovan). Učitelský sbor posílila Mgr. Monika Skřivánková. Děti byly rozděleny do modré a červené třídy. Ve dnech 12. - 16. 10. 2009 se škola zúčastnila projektu Dny zdraví na Drahanské vrchovině - akce na téma Dny se zdravou výživou. V průběhu roku děti navštěvovaly divadelní představení v Brně a v Rousínově. V březnu 2010 se děti zúčastnily vystoupení mateřských škol ve Vyškově pod názvem "Mateřinka". V červnu 2010 bylo slavnostní rozloučení se 13 předškoláky.
K 23. 8. 2010 nastoupila místo kuchařky p. Babyrádové p. Miloslava Škaroupková z Olšan. 
 
Rok 2007-2008
V tomto školním roce bude MŠ navštěvovat 42 dětí, z toho 9 jen na 4 hodiny. Od 20. srpna nastoupila na místo vedoucí školní jídelny p. Lenka Kalvostrová. Od 1.1.2008 na zástup po p. Homolové nastoupila p. Milada Babyrádová.
 
Rok 2006-2007
Je zapsáno 38 dětí, z toho 2 na 4 hod.
 
Rok 2005-2006
Je zapsáno 41 dětí, z toho 2 na 5 dnů v měsíci.
Od ledna navštěvuje mateřskou školu 38 děti (17 z Olšan, 21 z Habrovan).
Zpráva "Údaje o mateské škole za rok 2006"
 
Rok 2004-2005
Je zapsáno 47 dětí. Zpráva "Údaje o mateřské škole za školní rok 2004/2005"
 
Rok 2003-2004
Děti jsou rozděleny podle věku dítěte, mladší – starší. Je zapsáno 47 dětí , 20 dětí je z Olšan a 27 dětí dojíždí z Habrovan.
 
Rok 2001-2002
Do mateřské školy nastoupilo 34 dětí. Byla otevřena druhá třída.
 
Rok 2000-2001
Mateřskou školu navštěvovalo 25 dětí - jedna třída. Školu navštěvují děti ve věku 3-6 let.
 
Rok 1999-2000
Mateřskou školu navštěvovalo 30 dětí - jedna třída. Z Olšan bylo 12 dětí a z Habrovan dojíždělo 18 dětí.
Učitelka Hýzlová absolvovala logopedický kurz a začala se věnovat dětem se špatnou výslovností.
Spolu s Tábornickým klubem Wild Horse Olšany bylo uspořádáno Pálení čarodějnic.

Zaměstnanci

Ředitelka Marcela Coufalová (od 15.09.1997)
Učitelky Kateřina Volfová
Martina Vašíčková (od 08 /2015)
Účetní Yvonne Sonkolyová
Školnice Jiřina Hrdinková
Vedoucí školní jídelny Lenka Kalvostrová (od 20.08.2007)
Kuchařka Miloslava Škaroupková (od 23.8.2010)

Školní jídelna

Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky (jedná se o důchodce v rámci sociálního programu obce)
 
Doba vydávání oběda 11:45 - 12:15
Cena oběda pro cizí strávníky 56,- Kč  (od 1.1.2016)

Dokumenty MŠ

Název Stav Odkaz
Zřizovací listina organizační složky Obce Olšany - MŠ zrušeno   PDF
Zřizovací listina příspěvkové organizace - MŠ Olšany zrušeno   PDF
Dodatek č.2 zrušeno   PDF
Dodatek č.3 zrušeno   PDF
Dodatek č.4 zrušeno   PDF
Zřizovací listina příspěvkové organizace - MŠ Olšany 2009 účinnost od 01.11.2009   PDF

 


Poslední aktualizace: 06.09.2017 Nahoru