Obec Olšany je jednou z nejmladších obcí okresu Vyškov. Obecní pečeť nese letopočet 1713. Obec je posazena v kopcovitém terénu na okraji Drahanské vrchoviny ve výšce 420 m nad mořem a je vklíněna do hradby rozsáhlých lesů olšanského katastru.
 
 

 INFORMACE
 
 


Hlášení rozhlasu:

 

Pro rok 2021 můžete platit poplatek i na účet:
- za svoz odpadu ve výši 520,- Kč na poplatníka s trvalým pobytem
- za svoz odpadu ve výši 520,- za dům bez trvalého pobytu osob
- poplatek ze psů ve výši 150,- Kč na 1 psa
Následně bychom vám doručili známku a letošní bonus v podobě čokolády pro trvale obydlený dům.
Číslo účtu je 1561314389/0800, VS pro svoz odpadu 1340… (místo teček uveďte číslo domu). VS u platby za psa je 1341…. Poplatky jsou splatné do konce března. Osoby s trvalým pobytem si mohou platbu za svoz rozdělit na dvě části, druhá je splatná do konce června. 

Připomínáme občanům, že od 1. 7. 2020 je možnost odevzdat na sběrných dvorech v Rousínově, Vyškově, Slavkově, Bučovicích, Ivanovicích na Hané, Kozlanech ZDARMA nebezpečný odpad a elektroodpad. Respono bude tento odpad fakturovat obci.
 

Zdroje informací o koronaviru:

Ministerstvo zdravotnictví - KORONAVIRUS
Vláda ČR

Jihomoravský kraj - COVID-19
Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně
 


Akce v Olšanech
 Plán akcí:   AKCE_v02 (z 28. 6. 2020)
Kalendář akcí v Olšanech:     KALENDÁŘ

 
Kulturní dům Olšany
Provozní řád a další dokumenty   
Kalendář akcí v Kulturním domě:     KALENDÁŘ-KD
 
   

OBECNÉ  INFORMACE:
- Rozbor vody studánky "Koretinky" [z 30.7.2013]  --  [z 24.7.2014]  --  [z 20.7.2015]  --  [z 16.9.2016] --  [z 8.9.2017] -- [z 17.7.2018] -- [z 8.7.2019]  -- [z 29.9.2020]  -- [z 8.12.2020]
- Rozbor vody studánky "Haltýř" [z 8.7.2019]
- GEOPORTÁL GEPRO - Jednoduchý přístup k datům o území v celé ČR  (návod)
- Územní plán obce Olšany
- RESPONO - Termíny svozů komunálního odpadu a separace od roku 2020
- Osvědčení o úspoře emisí: 2015, 2016, 2020, 2021
- Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci - pracovní příležitosti

-Od 1. 7. 2020 je možnost odevzdat na sběrných dvorech v Rousínově, Vyškově, Slavkově, Bučovicích, Ivanovicích na Hané, Kozlanech ZDARMA nebezpečný odpad a elektroodpad. Respono bude tento odpad fakturovat obci.
Termíny svozů komunálního odpadu pro rok 2021

- Hlášení místního rozhlasu je možno zasílat e-mailem po předání adresy na OÚ Olšany a poskytnutí souhlasu se zpracováním této adresy
- Občané Olšan a majitelé rekreačních objektů v obci mohou OÚ Olšany poskytnout své osobní údaje:
   e-mail, telefonní číslo pro operativní předávání informací ze strany OÚ Olšany

- TRŽNÍ ŘÁD (od 5.8.2013) - stanovuje podmínky pro nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto účelu
 
   
Informace o akcích
   
31.07.2021 Neckyáda  + letní noc se skupinou Modul
Připravuje se 6. ročník Olšanské neckyády.
Pořadatelé se těší na zajímavá plavidla, která letos připravíte.
Rybářský spolek Haltýř bude nabízet výtečné občerstvení - (nejen) rybí speciality.
Své dovednosti předvedou mladí hasiči.
Večer bude pokračovat na hřišti - letní noc s kapelou Modul.
V průběhu večera se ještě jednou předvedou mladí hasiči s Hasičskou fontánou.

PLAKÁT - NECKYÁDA
PLAKÁT - LETNÍ NOC

24.07.2021 Volejbalový turnaj
Pořádá p. Ondra na hřišti na Močárech.
PLAKÁT

27.06.2021 Hodové odpoledne
Pořádala Obec Olšany. K poslechu účinkoval Pěvecký sbor Olšany + D.A.V.A. Rousínov

červen 2021 Olšanský občasník č. 70
Právě vychází nové číslo našeho zpravodaje.

06.06.2021 Dětský den  
Samoobslužná sportovní stezka pro děti. Pořádal T.K. Wild Horse Olšany ve spolupráci s Obcí Olšany na hřišti nad rybníkem.

březen 2021 Olšanský občasník č. 69    
Právě vychází nové číslo našeho zpravodaje.
Příloha SDH Olšany

prosinec 2020 Olšanský občasník č. 68
Právě vychází nové číslo našeho zpravodaje.

volby 2020 Volby do Senátu PČR a Zastupitelstev krajů + 2. kolo volby do senátu
Výsledky voleb v Olšanech: Senát PČR  |  Zastupitelstvo kraje

září 2020 Olšanský občasník č. 67
Právě vychází nové číslo našeho zpravodaje.

19.09.2020 Výlet ke studánkám
Tradiční výlet, tentokrát ke Koretince a k Parašutistické (U partyzána). Vycházku provázelo velice příjemné počasí. Účastníci zvládli během procházky nasbírat velké množství hřibů.
 
04.09.2020 Kabaret s protagonisty souboru D.A.V.A
V Kulturním domě v Olšanech jste mohli shlédnout Davida Kříže v programu TICHO HVĚZD (Tour 2020).
 
15.08.2020 Olšanské koulení 
SK Olšany pořádal 5. ročník rekreačního turnaje v pétanque.
Bohužel nepřízeň počasí zapříčinila zrušení tohoto turnaje v původně plánované podobě. Na podmáčeném terénu proběhlo pouze improvizované herní odpoledne. Všichni zúčastnění si nakonec přišli na své a našli si "své" rozptýlení. Největší zájem byl o výrobu obřích bublin.

01.08.2020 Olšanská neckyáda
Obec Olšany, SDH Olšany a další dobrovolníci se spojili a připravili tradiční prázdninové radovánky na rybníce.
Od 13 hod proběhla Olšanská neckyáda. Nadšenci tentokrát postavili na start deset rozmanitých plavidel, kterými se snažili zaujmout přízeň diváků. Dále plavidla soutěžila na rychlost.
Jednotlivci z řad dětí i dospělých mohli poměřit svoji šikovnost při zdolávání vratké lávky nad hladinou rybníka.
Rybářský spolek Haltýř nabízel výtečné občerstvení v podobě (nejen) rybích specialit.
Po soutěžení na vodě předvedli své dovednosti mladí hasiči a to v požárním útoku a ve štafetě.
Večer pokračovala na hřišti letní noc s kapelou Modul.
V průběhu večera se ještě jednou předvedli mladí hasiči s Hasičskou fontánou.

25.07.2020 Volejbalový turnaj
... o putovní pohár starostky obce - pořádal p. Ondra na hřišti na Močárech.

27.06.2020 Svatojánské hodové odpoledne + večerní zábava
Obec Olšany pořádala na návsi sváteční hodové odpoledne s cimbálovou muzikou Kalečník.
V průběhu odpoledne proběhla prohlídka opracovaného torza lípy Karolínky.
Od 20 hod hrála skupina Modul.

červen 2020 Olšanský občasník č. 66
Právě vychází červnové číslo našeho zpravodaje.

13.06.2020 Rybářské závody
Rybářské závody pro dospělé a děti - pořádal spolek Haltýř na rybníku od 7:00 – 12:00 hodin.

07.03.2020 Košt slivovice a jiných pálenek
V sobotu proběhl v Kulturním domě v Olšanech již 14. ročník Koštu slivovice. Doplňkové ochutnávky byly letos likéry a moučníky s ovocem.
Po vyhlášení vítězů nejlepších pálenek se pokračovalo v dopíjení odevzdaných vzorků. K příjemné náladě hráli místní hudebníci.

23.02.2020 Ostatky
Všichni jste zváni na olšanské ostatky. Maškarní průvod vyjde v neděli ve 13 hod z návsi v Olšanech.

08.02.2020 Láska pod lípou
D.A.V.A Rousínov odehrál v Kulturním domě reprízu muzikálu Davida Kříže Láska pod lípou.
Návštěvníci, kteří zaplnili sál do posledního místa, mohli sledovat úsměvné, dojemné i mrazivé scény. Představení přineslo všem opravdu hluboký kulturní zážitek.

25.01.2020 Otevření kulturního domu
V sobotu odpoledne přestřihla paní starostka pásku drženou krojovanými zastupiteli, čímž "otevřela" k užívání nový kulturní dům.
Po dvou letech se tak místní občané mohli sejít na obvyklém místě, ale ve zcela novém prostředí, s novým vybavením a novými možnostmi pro kulturní a sportovní vyžití. Po úvodním přípitku si všichni se zaujetím a zvědavostí prohlédli nové prostory, prohlédli časosběrné video průběhu celé stavby a připomenuli si na vzpomínkových fotografiích akce ze starého sálu. Nechyběl ani bohatý raut a zájemci mohli prodiskutovat s architektem stavby detaily koncepce návrhu. Po celé odpoledne hrála k dobré pohodě Cimbálová muzika Kalečník. Ta byla večer vystřídána veselou jazzovou kapelou Old Steamboat Band, která roztančila téměř všechny přítomné.
Tento slavnostní den vytvořil naději, že nový kulturní stánek naváže na bohatou tradici starého sálu a po delší době poskytne důstojné zázemí na pestrou škálu kulturních aktivit v Olšanech.
DOKUMENTY

01.01.2020 Novoroční setkání na Kalečníku
Mikroregion Drahanská vrchovina pořádal setkání na Kalečníku. Jako obvykle šly výpravy z Olšan a z Vítovic.
 
01.01.2020 Novoroční rituální koupel
... uskutečnila se již poosmé ve vodách olšanského rybníka.
 
23.12.2019 Betlémské světlo
Uskutečnila se pouť pro Betlémské světlo do habrovanského kostela. Večer se pak vydávalo zájemcům Betlémské světlo v místní kapličce.
 
09.12.2019 Setkání důchodců
V restauraci U Kalábů proběhlo setkání důchodců. Se svým programem vystoupili žáci Mateřské školy v Olšanech.
 
05.12.2019 Setkání s Mikulášem
Obec Olšany pořádala tradiční mikulášské setkání na návsi, kde vystoupily děti z Mateřské školy, Olšanský pěvecký sbor zazpíval koledy a děti se dozvěděly, kdo byl vlastně sv. Mikuláš. Pak jsme rozsvítili vánoční strom a sv. Mikuláš se svojí družinou nadělovali dětem dárečky.
 
01.12.2019 Zahájení adventu
Olšanský pěvecký sbor zpíval na návsi roráty a koledy.
 
29.11.2019 Posezení u vánočního cukroví
Na obecní úřad přineslo dvacet šikovných hospodyněk vánoční cukroví pro akci Rozsvícení vánočního stromu. V družné náladě pak poseděly a povídaly si nejen o receptech na pečení ...
 
17.11.2019 Rodinné benefiční odpoledne
V neděli proběhlo Rodinné benefiční odpoledne s bleším trhem na podporu mladých hasičů Olšan. Zájemci věnovali na tuto akci různé hodnotné věci, které sami již nepotřebují, a ty se během odpoledne prodávaly za příznivé ceny návštěvníkům akce. Vystoupil také Olšanský pěvecký sbor, mladí hasiči předvedli své dovednosti a všichni mohli strávit spolu pár svátečních chvil.
 
15.11.2019 Lampionový průvod
V páteční odpoledne proběhl lampiónový průvod potemnělou vesnicí. Trasa vedla od obchodu až na hřiště u rybníku, kde si děti mohly opéct špekáčky a napít se čaje.
 
13.11.2019 Povídání o včelích produktech a výroba svíček
ZO ČSV pořádal v restauraci U Kalábů.
 
09.11.2019 Strašidelný les
T.K. Wild Horse pořádal tradiční stezku lesem určenou pro malé nebojsy.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 27 MB]
 
26.10.2019 Výlov rybníčku pod hrází
Spolek Haltýř pořádal v sobotu výlov rybníčku. Za velice příjemného počasí si spousta zájemců přišla nakoupit kapry a pstruhy, nebo ochutnat makrelu z grilu.
 
říjen 2019 Olšanský občasník
Právě vychází další číslo ...
OBČASNÍK č. 63
 
05.10.2019 Obecní výlet
Plánovaný podzimní výlet výrazně ovlivnilo počasí. Místo do okolí Židlochovic se jelo do Býkovic do mlýna - funkční historický vodní mlýn obnovený doslova z ruiny.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 40 MB]
 
07.09.2019 Volejbalový turnaj
SK Olšany pořádal volejbalový turnaj smíšených družstev. Pro nepřízeň počasí se turnaj uskutečnil v tělocvičně v Rousínově. Vyhrál tým z Podolí před Zbýšovem a třetí se umístil tým Olšan.
 
24.8.2019 Olšanské koulení
SK Olšany pořádal 4. ročník rekreačního turnaje v pétanque.
K dramatickému klání plnému překvapivých zvratů nastoupilo celkem 15 týmů. Milým překvapením byla účast týmu Medvědů ze zámku v Habrovanech. Ti si nevedli vůbec špatně, ale do finálových zápasů nakonec nepostoupili. Oceněnými byly týmy (od nejlepšího): Katovci (Habrovany), RadMar (Holubice), Cowlaři (Olšany), Rumánci (Olšany).
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 60 MB]
 
16.8.2019 Kácení máje
V pátek stárci pořádali kácení máje. Ta původní velká sice musela již dříve ustoupit stavbě nového sálu, ale uprostřed návsi se tyčil její menší model. O zábavu se starala kapela Prorock2 z Blanska a vystoupení stárků na téma "Tvoje Olšany majó známý békání" Nejvíce si publikum získal vytoužený Fernando.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 40 MB]
 
3.8.2019 Olšanská neckyáda
Od 13 hod proběhl na rybníce již 4. ročník neckyády. Letošní ročník byl poprvé poznamenám nepřízní počasí. Ale to nezabránilo nadšencům, hlavně z řad dětí, v soutěžení na vratké lávce. Jako vždy se také představila nápaditá plavidla, která soutěžila v rychlosti a také se snažila zaujmout návštěvníky spanilou plavbou. Rybáři odpoledne nabízeli rybí speciality i maso z grilu. Mladí hasiči předvedli ukázky svých dovedností.
Večer pokračovalo všeobecné veselí na taneční zábavě se skupinou Modul.
 
27.7.2019 Volejbalový turnaj ...
... o putovní pohár starostky obce.
 
20.7.2019 Letní noc u červeného buku
Byl krásný letní večer, vše bylo důkladně připraveno , počasí přálo a tak nic nebránilo si naplno užít  příjemnou atmosféru na břehu rybníka, o kterou se již podeváté postarali Rančeři.  I přes to, že se v Habrovanech  uskutečnila ve stejnou dobu  Letní noc pod lipkami, jsme se těšili z hojné účasti návštěvníků, kteří se k nám přišli potkat s přáteli, pobavit se, zatancovat, něco vypít, sníst, anebo jen tak posedět a poslechnout si kvalitní, poctivou muziku. Některé zase  přilákala vůně od grilu, která se linula obcí a nešlo jí prý odolat. Drtivá většina návštěvníků však byla  ,,přespolní´´, místních se přišlo pobavit opravdu jen poskromnu. Fotky si můžete prohlédnout na YouTube:Rančeři - Olšany 2019 foto – video.
 
22.6.2019 Svatojánské hody na návsi
Pořádali stárci. K poslechu i tanci hrála dechová hudba Voděnka.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 120 MB]
VIDEO - Předtančení
VIDEO - Půlnoční překvapení
 
8.6.2019 Noční turnaj v nohejbale
SK Olšany pořádal losovaný noční nohejbalový turnaj. Turnaje se účastnilo celkem 14 hráčů, kteří byli rozlosováni do dvojic. Výherním mužstvem se stala dvojce ve složení Luděk Jahoda a Lukáš Sušil. Druhé místo obsadili Miroslav Zonek s Jakubem Seckým, třetí byli Zdeněk Modlitba s Jakubem Daňkem.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip]
 
8.6.2019 Tenisový turnaj
Pořádal na víceúčelovém hřišti Tenis Bike Olšany, z.s.. Umístění „na bedně“:
1. místo: Jiří Juráček a Jiří Kramář
2. místo: Miroslav Bezrouk, Jiří Sposta (střídal Aleš Skřepek)
3. místo: Antonín Trávník a Pavel Fianta
 
8.6.2019 Dětský den
T.K. Wild Horse Olšany pořádal na hřišti za rybníkem tradiční dětský den na téma „Stará dobrá řemesla“. Děti si mohly vyzkoušet práci tesaře, švadlenky, opraváře, bylinkářky, malíře, cukrářky i pekařky, ale také zahradníka nebo instalatéra. A na závěr se ještě děti mohly utkat v turnaji zedníků. Jako zedníci musely převážet cihly na kolečkách a následně z nich postavit zeď.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip]
 
18.5.2019 Rybářské závody pro dospělé
Pořádal spolek Haltýř na rybníku během sobotního dopoledne.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip] 
 
11.5.2019 Obecní zájezd
Obec Olšany pořádala zájezd na Čertovy skály, betlém v Horní Lidči, rozhlednu Vartovnu.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip] 
 
30.4.2019 Pálení čarodějnic
T.K. Wild Horse pořádal ve spolupráci s SDH Olšany tradiční čarodějnický rituál u rybníka. Po slavnostním přivítání si děti mohly projít přichystané aktivity a vyzkoušet si například ručkování přes bažinu, treft se kuřecím pařátem do kotlíku, vhodit uhlík do vysokého komína, vytáhnou z černé krabice zvířátko podle obrázku, přeskakovat různě veliká ohniště nebo uspat čarodějnici.
Po splnění všech úkolů si šly děti namíchat svůj kouzelný lektvar k přípitku. Pak už následovalo slavnostní zaklínadlo, zapálení ohně s čarodějnicí, opékání špekáčků a veselá nálada.
FOTO - přípravy   (on-line náhledy)     
FOTO   (on-line náhledy)  - doplněno                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip]  - doplněno
 
27.4.2019 Výlov rybníčku
Pořádal spolek Haltýř
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip] 
 
7.4.2019 Vynesení smrtky
Průvod vynesení smrtky – pořádala Mateřská škola a Olšanský pěvecký sbor.
 
6.4.2019 Otevírání studánek
Tradiční jarní pochod pořádala Obec Olšany. Ráno zavezl účastníky autobus do Hostěnic a odtud se všichni vydali kolem chaty Jelenice ke Kalečníku a zpět do Olšan.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 23 MB] 
 
5.4.2019 Ukliďme Olšany s oddílem mladých hasičů
Oddíl mladých hasičů při SDH Olšany se zapojil do celostátní výzvy Ukliďme svět - ukliďme Česko. K akci se přidali i další rodiče, takže 22 dobrovolníků nakonec sesbíralo 140 kg odpadků.
Vyčistili nepořádek kolem hlavních cest, dětského hřiště, rybníku, parku a víceúčelového hřiště. Na závěr si všichni společně za odměnu opekli špekáčky na hřišti u rybníka.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 30 MB] 


 
16.3.2019 Volejbalový turnaj
SK Olšany pořádal ve sportovní hale v Rousínově amatérský turnaj smíšených družstev ve volejbale. Sedm týmů se ze všech sil snažilo probojovat na nejvyšší metu. To se nakonec podařilo týmu "Všechno špatně" z Maref. Největší odměnou však byla pohodová atmosféra, hra fair-play a žádná vážná zranění.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 25 MB] 
 
3.3.2019 Ostatky
Olšanské spolky se v letošním roce pokusily oživit prastarou tradici - Ostatky. V neděli odpoledne vyšel maškarní průvod z návsi, který prošel vesnicí. Při zastaveních proběhl tanec medvěda s hospodyní.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 30 MB] 
 
26.1.2019 Košt slivovice a jiných pálenek
V sobotu odpoledne hostil Penzion U Kalábů milovníky čirých pálenek. Těch letos pěstitelé přihlásili rekordní počet - 62 vzorků.
Doprovodným programem byla ochutnávka pomazánek a likérů.
FOTO   (on-line náhledy)                               
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 32 MB] 
KATALOG PÁLENEK   [PDF]
 
27.1.2018 Bobování na Aljašce
Mladí hasiči a SDH připravili pro děti závody v bobování. Jelikož sněhové podmínky nebyly zcela ideální, byla trať vytýčena oproti původnímu záměru v lese vedle hřiště nad rybníkem. Ráno byl na trať doplněn sníh, řádně zhutněn a vybudovány mantinely. Od jedné hodiny již netrpěliví závodníci testovali trať a ladili formu. Všichni si (možná poslední) zimní skotačení dosytosti užili. Škoda jen, že dětí přišlo celkem málo. Zůstal tak ovšem prostor i pro jejich rodiče, kteří vyzkoušeli sjezd na různých typech závodních strojů. Nakonec se všichni zahřáli čajem a opekli si špekáčky.
FOTO   (on-line náhledy)      
FOTO - KOMPLET KE STAŽENÍ  [zip 39 MB] 


 
   
 
---► Zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) na okrese Vyškov:
-- pracovní den: 17:00 až 22:00 (LSPP pro dospělé a děti)
-- mimopracovní den: 8:00 až 20:00 (LSPP pro dospělé a děti), 8:00 až 13:00 (LSPP stomatologická)
---- Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP pro dospělé), tel: 517 315 631
---- Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP pro děti), tel: 517 315 111
---- Nemocnice Vyškov, p.o. (LSPP stomatologická), tel: 517 315 949
Kompletní přehled LSPP pro JM od 2019
 
---► Reklamní předměty obce (ceny jsou včetně DPH):
 - kniha "Olšany slovem a obrazem" (300,- Kč)
 - kniha p. Stryjové: "Dávno zapomenutý příběh z konce války" (90,- Kč)
 - hrníček vzor 2019 (100,- Kč)   - nové
 - hrníček (65,- Kč)
 - sklenice (40,- Kč)
 - propiska (15,- Kč)
 - magnetka (25,- Kč)
 - turistická a cyklistická mapa okolí (25,- Kč)
 - přívěšek ve tvaru obecního znaku (35,- Kč)
 - kvalitní čokoláda 100g s letním motivem vzor 2020 (45,- Kč)
 - kvalitní čokoláda 100g s letním motivem (40,- Kč)
 - brožura "Studánky v okolí obce Olšany"
 - pohled (starý 3,- Kč; nový 5,- Kč)
 
Rychlé odkazy:
Základní údaje dle 106/99Sb.
Olšanský občasník
Úřední deska
E-podatelna

Kudy do Olšan
Jízdní řád autobusů
Fotogalerie

Restaurace
Ubytování


Odkazy na partnery:
MAS Moraský kras
Mikroregion Drahanská vrchovina

Obec Habrovany

Mateřská škola Olšany
Sportovní klub Olšany


Kamera Olšany

Kamera hřiště


KRIZPORT - RADY
CHYTRÉ BLONDÝNY RADÍ [PDF]
BLACKOUT {PDF]
 

Časopis dTest