Obsah stránky

Mikroregion Drahanská vrchovina

Vznik mikroregionu

Dobrovolný svazek obcí 'Drahanská vrchovina' byl založen na ustavující schůzi zástupců obcí dne 3. 4. 2000. Je ustaven v souladu s § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho členy jsou nyní Drnovice, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Podomí, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Studnice a Tučapy. Sídlem svazku obcí byl ustanoven Obecní úřad Luleč. Nejvyšším orgánem svazku obcí je valná hromada, kterou tvoří statutární zástupci obcí svazku.

Dne 11. 12. 2001 byl Svazek obcí 'Drahanská vrchovina' zapsán do registru zájmových sdružení právnických osob dle § 20i odst. 2 a 3 občanského zákoníku.

Předmět činnosti

  1. Úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata.
  2. Zabezpečení čistoty obcí, správy veřejné zeleně, a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování,  využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
  3. Zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti území.
  4. Úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí.
  5. Správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi a s tím související podpora rozvoje společenského života v obcích.
  6. Součinnost při vytváření nových pracovních příležitostí.
  7. Součinnost při rozvoji služeb.

Změny / Informace

  • od 1. 1. 2012 je zrušeno TIC v Lulči z finančních důvodů
  • od 1. 1. 2012 již není členem mikroregionu obec Habrovany
  • 25.11.2014 - Mikroregion DV dosáhl jako jediný v r. 2014 výsledků požadovaných pro splnění kategorie 'B' kritérií místní Agendy 21.

Více na www.drahanska-vrchovina.cz

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.