Obsah stránky

Mateřská škola

Údaje o MŠ

Adresa:
Mateřská škola Olšany
Olšany 66
683 01
 
Webová prezentace: http://www.msolsany.cz
E-mail: ms@olsany.org
Telefony:
Ředitelna – 517 374 194
Školní jídelna – 517 374 193
Třída (červená) – 517 374 195
 
IČ: 70987645
Bankovní spojení: ČS Rousínov 1561848399/0800

Zaměstnanci

Ředitelka: 
Bc. Michaela Rotreklová (od 1. 8. 2022)
Učitelky: 
Martina Vašíčková (od 08/2015)
Lenka Kuklínková (od 09/2019)
Kateřina Volfová
Školní asistentka (chůva):
Andrea Jelínková
Účetní:
Štefanie Hrubá (od 1. 8. 2022)
Školnice:
Michaela Zagorová
Vedoucí školní jídelny:
Lenka Kalvostrová (od 20. 8. 2007)
Kuchařka:
Miloslava Škaroupková (od 23. 8. 2010)

Školní jídelna

Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky (jedná se o důchodce v rámci sociálního programu obce).
 
Doba vydávání oběda: 11:30–12:00
Cena oběda pro cizí strávníky: 95 Kč.

Dokumenty MŠ

Zřizovací listina příspěvkové organizace - MŠ Olšany 2009 (účinnost od 1. 11. 2009)

Činnost MŠ

Koncepce mateřské školy
Koncepce školy je zaměřena na zdraví dětí, zdravou výživu. Toto téma se prolíná všemi výchovami v mateřské škole. Jelikož se škola nachází v krásném prostředí lesů, využívá se hojně vycházek do přírody. Na škole se provádí logopedická péče – náprava řeči u dětí s vadou řeči, pískání na flétnu, kroužek cvičení pro radost – aerobic, tanečky, cvičení na nářadí. Děti se zúčastňují různých kulturních akcí ve Vyškově a v Brně, plaveckých kurzů, výletů.
Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné, šikovné děti. Denně se učitelky věnují prevenci vadné výslovnosti – zařazování jazykových chvilek. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Velmi dobrá spolupráce je Základní školou v Habrovanech.
 
Rok 2020/21
Zápis pro školní rok 2020/21 proběhl bez přítomnosti dětí i rodičů, pouze písemnou formou. Přihlášek se sešlo 22 a z toho bylo 11 dětí z Olšan. Po několika letech se nenašlo volné místo pro 2 děti z Olšan. Musí počkat, až se místo uvolní. 
V MŠ máme třídu Borůvek (paní učitelky Kateřina Volfová a Alena Lechnerová), do které je zapsáno 21 dětí, a třídu Jahůdek (paní učitelky Martina Vašíčková a Lenka Kuklínková), ve které je taktéž 21 dětí.
V tomto školním roce máme celkem 7 předškoláků.
 
Rok 2019/20
K zápisu na příští školní rok se dostavilo 23 dětí. Celkem jich bylo přijato 19, z toho 5 z Olšan, zbylé z Královopolských Vážan, Vítovic, Habrovan i Rousínova. Na 4 děti místo nezbylo.
V tomto školním roce odchází do základní školy 8 dětí, 4 dívky a 4 chlapci. 
 
Rok 2018/19
Do Mateřské školy se zapsalo 37 dětí, z toho 23 chlapců a 14 děvčat. Olšanských dětí je 17. Máme tu i děti z Habrovan, Rousínova, Královopolských Vážan, Vyškova. Do základní školy odešlo na konci školního roku 11 dětí.
Otevřeli jsme 2 heterogenní třídy. Ve třídě Borůvek učí nová paní učitelka Martina Vincourová. Ve třídě Jahůdek se o děti stará paní učitelka Martina Vašíčková. Paní ředitelka Kateřina Volfová se v obou třídách střídá. Od listopadu 2018 se o dvouleté děti stará chůva.
Pro rodiče nově příchozích dětí byl připraven adaptační program. Maminky mohou být ve školce přítomné až do oběda, ovšem pokud budou dodržovat námi stanovená pravidla.
Ve školní kuchyni také došlo ke změnám. Nadále již nebudeme vařit pro MŠ a ZŠ Nemojany. Na základě tohoto faktu musela být propuštěna p. kuchařka Lenka Kovářová. I nadále vaříme pro cizí strávníky a pro soukromou MŠ ve Slavíkovicích a lesní klub v Pozořicích.
 
Rok 2017/18
Do Mateřské školy Olšany je ve školním roce 2017/18 přihlášeno 38 dětí. Z obce Olšany 16 chlapců, 3 děvčata, z obce Habrovany 8 chlapců, 6 děvčat, z obce Kr. Vážany 2 děvčata a z Rousínova 1 chlapec a 2 děvčata. V MŠ pracují tři pedagogické pracovnice – ředitelka Marcela Coufalová, učitelky Kateřina Volfová, Bc. Martina Vašíčková. Chůva Ing. Jana Žeravíková se stará o dvouleté děti, je financována z dotačního programu OP VVV. Dále ve škole pracuje uklízečka Jiřina Hrdinková. Ve školní kuchyni pracuje vedoucí stravování Lenka Kalvostrová, vedoucí kuchařka Miloslava Škaroupková a pomocná síla v kuchyni Lenka Kovářová.
 
Rok 2016/17
Ve školním roce 2016/17 navštěvuje Mateřskou školu Olšany 35 dětí. 21 dětí z obce Olšany, 10 dětí je z obce Habrovany, 2 děti jsou z Rousínova a 2 děti jsou z Kr. Vážan. V tomto školním roce jsou 4 předškolní děti.
V Mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice a chůva pro dvouleté děti. Ředitelka školy Marcela Coufalová, p. učitelka Kateřina Volfová, p. učitelka Martina Vašíčková a nepedagogická pracovnice p. Katarína Lošková. Ve školní kuchyni vedoucí kuchařka p. Miloslava Škaroupková, vedoucí školní kuchyně a pomocná síla v kuchyni p. Lenka Kalvostrová a pomocná síla v kuchyni p. Lenka Kovářová. P. Jiřina Hrdinková pracuje jako uklízečka.
 
Rok 2015/16
Ve školním roce 2015/2016 navštěvuje mateřskou školu Olšany 33 dětí. 9 dětí je z obce Habrovany, 22 dětí z obce Olšany, 2 děti jsou z Rousínova. V tomto školním roce je 12 předškolních dětí.
V mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice. Ředitelka školy Marcela Coufalová, p. učitelka Kateřina Volfová, p. učitelka Martina Vašíčková. Ve školní kuchyni vedoucí kuchařka p. Miloslava Škaroupková, Vedoucí školní kuchyně a pomocná síla v kuchyni p. Lenka Kalvostrová, p. Jiřina Hrdinková pracuje jako uklízečka.
 
Rok 2014/15
Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje mateřskou školu Olšany 36 dětí. 12 dětí je z obce Habrovany, 24 dětí z obce Olšany. K zápisu na školní rok se dostavilo 9 dětí. 5 dětí z obce Habrovany, 3 děti z obce Olšany, 1 dítě z Rousínova. Do ZŠ odejde 10 dětí, odklad školní docházky byl žádán u 4 dětí. Na školní rok 2015–2016 je v současné době zapsáno 39 dětí.
V mateřské škole pracují 3 pedagogické pracovnice. Ředitelka školy Marcela Coufalová, p. učitelka Kateřina Volfová, p. učitelka Bc. Tereza Šmerdová. Ve školní kuchyni vedoucí kuchařka p. Miloslava Škaroupková, Vedoucí školní kuchyně a pomocná síla v kuchyni p. Lenka Kalvostrová, p. Jiřina Hrdinková pracuje jako uklízečka.
Třídní vzdělávací program s názvem Školka u lesa je zaměřený především na soužití dětí s přírodou, učí se chránit to, co si příroda sama vytvořila. Je rozdělen do 9 tematických částí.
 
Rok 2013/14
Školu v roce 2013/14 navštěvuje 48 dětí (22 z Olšan, 26 z Habrovan). Ve škole je 30 chlapců a 18 dívek. V červnu půjde do Základní školy 21 předškoláků. Personální obsazení školy se nezměnilo. Od září je provozní doba školy 6:30–16:15 hodin.
 
Rok 2012/13
Školu v roce 2012/13 navštěvovalo 48 dětí (19 z Olšan, 28 z Habrovan, 1 z Královopolských Vážan). Ve škole bylo 25 chlapců a 23 dívek. Předškoláků bylo 11. Byla přijata nová učitelka – sl. Veronika Střeštíková, která má vzdělání učitelství pro mateřské školy.
 
Rok 2011/12
Ve školním roce 2011/12 je zapsáno do mateřské školy Olšany 48 dětí, z toho 23 dětí z Olšan, 23 dětí z Habrovan, 1 dítě z Královopolských Vážan a 1 dítě z Brna. Chlapců je 27, děvčat 21. V tomto školním roce je 10 předškolních dětí. V mateřské škole pracují 4 pedagogické pracovnice, 2 kuchařky, vedoucí stravování, uklízečka (včetně prac. úvazku topičky), účetní. Od měsíce dubna byla navýšena kapacita školní kuchyně na 200 jídel. Kdo má zájem odebírat oběd ze školní kuchyně, může se přihlásit v mateřské škole u p. vedoucí stravování (týká se i maminek na mateřské dovolené). Cena oběda činí 51,- Kč. V současné době kuchyně vaří 130 obědů.
 
Rok 2009/10
Od září r. 2009 školu navštěvuje 48 dětí (31 dětí z Olšan, 17 dětí z Habrovan). Učitelský sbor posílila Mgr. Monika Skřivánková. Děti byly rozděleny do modré a červené třídy. Ve dnech 12.–16. 10. 2009 se škola zúčastnila projektu Dny zdraví na Drahanské vrchovině – akce na téma Dny se zdravou výživou. V průběhu roku děti navštěvovaly divadelní představení v Brně a v Rousínově. V březnu 2010 se děti zúčastnily vystoupení mateřských škol ve Vyškově pod názvem 'Mateřinka'. V červnu 2010 bylo slavnostní rozloučení se 13 předškoláky.
K 23. 8. 2010 nastoupila místo kuchařky p. Babyrádové p. Miloslava Škaroupková z Olšan. 
 
Rok 2007/08
V tomto školním roce bude MŠ navštěvovat 42 dětí, z toho 9 jen na 4 hodiny. Od 20. srpna nastoupila na místo vedoucí školní jídelny p. Lenka Kalvostrová. Od 1.1.2008 na zástup po p. Homolové nastoupila p. Milada Babyrádová.
 
Rok 2006/07
Je zapsáno 38 dětí, z toho 2 na 4 hod.
 
Rok 2005/06
Je zapsáno 41 dětí, z toho 2 na 5 dnů v měsíci.
Od ledna navštěvuje mateřskou školu 38 děti (17 z Olšan, 21 z Habrovan).
Zpráva 'Údaje o mateské škole za rok 2006'
 
Rok 2004/05
Je zapsáno 47 dětí. Zpráva 'Údaje o mateřské škole za školní rok 2004/2005'
 
Rok 2003/04
Děti jsou rozděleny podle věku dítěte, mladší – starší. Je zapsáno 47 dětí , 20 dětí je z Olšan a 27 dětí dojíždí z Habrovan.
 
Rok 2001/02
Do mateřské školy nastoupilo 34 dětí. Byla otevřena druhá třída.
 
Rok 2000/01
Mateřskou školu navštěvovalo 25 dětí – jedna třída. Školu navštěvují děti ve věku 3–6 let.
 
Rok 1999/2000
Mateřskou školu navštěvovalo 30 dětí – jedna třída. Z Olšan bylo 12 dětí a z Habrovan dojíždělo 18 dětí.
Učitelka Hýzlová absolvovala logopedický kurz a začala se věnovat dětem se špatnou výslovností.
Spolu s Tábornickým klubem Wild Horse Olšany bylo uspořádáno Pálení čarodějnic.
 
 
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.