Obsah stránky

Zatupitelstvo

Starostka Dana Křížová tel: 608 517 188, e-mail: obec@olsany.org
Místostarosta Ing. Ivo Herman e-mail: mistostarosta@olsany.org 
Zastupitelé Jan Ivanšík
Vít Kunc
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Tomáš Nentvich
Ing. Arnošt Ohli
Ing. Aleš Skřepek
Ing. Miroslav Zonek
 

Výbory a komise

Finanční výbor
Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. Činnost
je zaměřena hlavně na hospodaření s rozpočtem, vyjadřuje se
k žádostem o příspěvek nebo půjčku z rozpočtu obce a k úlevám
na poplatcích. Kontroluje hospodaření příspěvkové organizace.
Vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření za daný rok.
Ing. Aleš Skřepek – předseda
Jan Ivanšík
Ing. Miroslav Zonek
Kontrolní výbor
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.
Vít Kunc – předseda
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Arnošt Ohli
Stavební komise
E-mail: stavebni.komise@olsany.org
Kontrolní činnost v oblasti výstavby v obci, zajišťování podkladů
pro stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství (stavební
či jiný materiál). Předseda nebo pověřený člen se zúčastňuje
řízení svolaných stavebním úřadem.
Ing. Tomáš Nentvich – předseda
Ing. Aleš Skřepek
David Volf
Kulturní komise
Kulturní záležitosti – vítání občánků, besedy s důchodci a další kulturní
akce obce.
Pomáhá s přípravou zpravodaje.
Ing. Miroslav Zonek – předseda
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Lucie Zonková
Mgr. Zdeňka Jičínská

Další zaměstnanci a spolupracovníci

Účetní obce Štefanie Hrubá (od 1. 11. 2015), e-mail:  ucetni@olsany.org
Referentka obce Alena Mikysková (od 3. 10. 2017, úvazek 0,5), e-mail: info@olsany.org
Zaměstnanci OÚ Eva Kuncová (od března 2018 plný úvazek)
Tomáš Kubín (od 2. 12. 2019)
Pracovníci na VPP Martina Měsíčková (od 1. 6. do 30. 11. 2022)
Kronikářka Ing. Eva Modlitbová (od 2007)
Knihovnice Marcela Schneiderová (dohoda o prac. činnosti)
IT zázemí a správa webu Ing. Arnošt Ohli (od 2018)

 

 

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.