Obsah stránky

Zatupitelstvo

Starostka Dana Křížová tel: 608 517 188, e-mail: obec@olsany.org
Místostarosta Ing. Ivo Herman e-mail: mistostarosta@olsany.org 
Zastupitelé Jan Ivanšík
Vít Kunc
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Tomáš Nentvich
Ing. Arnošt Ohli
Ing. Aleš Skřepek
Ing. Miroslav Zonek
 

Výbory a komise

Finanční výbor
Kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce. Činnost
je zaměřena hlavně na hospodaření s rozpočtem, vyjadřuje se
k žádostem o příspěvek nebo půjčku z rozpočtu obce a k úlevám
na poplatcích. Kontroluje hospodaření příspěvkové organizace.
Vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření za daný rok.
Ing. Aleš Skřepek – předseda
Jan Ivanšík
Ing. Miroslav Zonek
Kontrolní výbor
Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti a plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.
Vít Kunc – předseda
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Arnošt Ohli
Stavební komise
E-mail: stavebni.komise@olsany.org
Kontrolní činnost v oblasti výstavby v obci, zajišťování podkladů
pro stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství (stavební
či jiný materiál). Předseda nebo pověřený člen se zúčastňuje
řízení svolaných stavebním úřadem.
Ing. Tomáš Nentvich – předseda
Ing. Aleš Skřepek
David Volf
Kulturní komise
Kulturní záležitosti – vítání občánků, besedy s důchodci a další kulturní
akce obce.
Pomáhá s přípravou zpravodaje.
Ing. Miroslav Zonek – předseda
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Lucie Zonková
Mgr. Zdeňka Jičínská

Další zaměstnanci a spolupracovníci

Účetní obce Štefanie Hrubá (od 1. 11. 2015), e-mail:  ucetni@olsany.org
Referentka obce Alena Mikysková (od 3. 10. 2017, úvazek 0,5), e-mail: info@olsany.org
Zaměstnanci OÚ Eva Kuncová (od března 2018 plný úvazek)
Marcela Schneiderová (dohoda o prac. činnosti)
Tomáš Kubín (od 2. 12. 2019)
Pracovníci na VPP Roman Schovánek a Ivana Schovánková (od 3. 5. 2021 do 30. 4. 2022)
Kronikářka Ing. Eva Modlitbová (od 2007)

 

 

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.