Obsah stránky

Zastupitelstvo

Starosta Jan Ivanšík tel: 608 517 112, e-mail: obec@olsany.org
Místostarostky

Ing. Eva Modlitbová
Ing. Michaela Straková

e-mail: mistostarosta@olsany.org 
Zastupitelé

Libor Braun 
Dana Křížová
Vít Kunc
Ing. Aleš Skřepek
Mgr. Milada Veronese
Mgr. Zdeňka Jičínská

 

Výbory a komise

Finanční výbor
Členové kontrolují hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstvem obce. Činnost je zaměřena hlavně na hospodaření s rozpočtem, vyjadřování se k žádostem o příspěvek nebo půjčku z rozpočtu obce a k úlevám na poplatcích. Výbor kontroluje hospodaření  příspěvkové organizace a vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření za daný rok.

Dana Křížová – předsedkyně
Ing. Aleš Skřepek
Libor Braun

Kontrolní výbor
Členové kontrolují plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.

Vít Kunc – předseda
Libor Braun 
Mgr. Milada Veronese

Stavební komise
E-mail: stavebni.komise@olsany.org
Hlavním úkolem členů komise je kontrolní činnost v oblasti výstavby v obci, zajišťování podkladů pro stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství (stavební či jiný materiál). Předseda nebo pověřený člen se zúčastňuje řízení svolaných stavebním úřadem.

Ing. Aleš Skřepek – předseda
Ing. Arnošt Ohli
Dana Křížová

Kulturní komise
Členové sestavují plán společenských akcí. Podílí se na jejich přípravě, organizaci a realizaci. Podílí se na přípravě zpravodaje a propagačních či upomínkových předmětů obce.

Ing. Michaela Straková – předsedkyně
Ing. Eva Modlitbová
Kristýna Modlitbová
Mgr. Zdeňka Jičínská

Sociální komise
E-mail: socialni.komise@olsany.org, tel. 702 475 375

Členky poskytují základní sociální poradenství všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a ekonomické situaci. Pomohou s kompletací žádosti a nasměrují občany na úřady, kde si mohou podat žádost o potřebné příspěvky. Poskytnou kontakt na příslušné neziskové organizace a jejich služby.

Mgr. Milada Veronese – předsedkyně
Jana Pilátová
Bc. Lada Puškáčová

Komise pro životní prostřední a bezpečnost
E-mail: udrzba@olsany.org
Činnost komise je zaměřena na dozor nad bezpečností a nad pořádkem v obci. Členové kontrolují, že nedochází k tvorbě černých skládek či ke znečišťování veřejných prostranství. Navrhují a podílí se na realizaci opatření vedoucích k úspoře vody, energií, negativních dopadů na okolní krajinu.

Libor Braun – předseda
Ing. Eva Modlitbová
Mgr. Zdeňka Jičínská

Další zaměstnanci a spolupracovníci

Účetní obce Štefanie Hrubá (od listopadu 2015), e-mail: ucetni@olsany.org
Referentka obce Helena Juchelková (od října 2023, úvazek 22,5 h týdně),
e-mail: info@olsany.org
Zaměstnanci OÚ Eva Kuncová (od 2018)
Tomáš Kubín (od 2019)
Libor Braun (od 2024), e-mail: udrzba@olsany.org 
Pracovníci na VPP -
Kronikářka Ing. Eva Modlitbová (od 2007)
Knihovnice Marcela Schneiderová (od 2009)
IT zázemí a správa webu Ing. Arnošt Ohli (od 2018)
Mgr. Zdeňka Jičínská (od 2023)

 

 

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.