Obsah stránky

Zastupitelstvo

Starostka Dana Křížová tel: 608 517 188, e-mail: obec@olsany.org
Místostarosta

Jan Ivanšík
Ing. Arnošt Ohli

e-mail: mistostarosta@olsany.org 
Zastupitelé

Vít Kunc
Ing. Eva Modlitbová
Ing. Aleš Skřepek
Ing. Michaela Straková
Jakub Tomášek
Mgr. Milada Veronese

 

Výbory a komise

Finanční výbor
Členové kontrolují hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly podle pověření zastupitelstvem obce. Činnost je zaměřena hlavně na hospodaření s rozpočtem, vyjadřování se k žádostem o příspěvek nebo půjčku z rozpočtu obce a k úlevám na poplatcích. Výbor kontroluje hospodaření příspěvkové organizace a vyjadřuje se ke zprávě o auditu a k vyúčtování hospodaření za daný rok.

Ing. Eva Modlitbová – předsedkyně
Ing. Aleš Skřepek
Ing. Michaela Straková

Kontrolní výbor
Členové kontrolují plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní další úkoly podle pověření zastupitelstva obce.

Vít Kunc – předseda
Jakub Tomášek
Mgr. Milada Veronese

Stavební komise
E-mail: stavebni.komise@olsany.org
Hlavním úkolem členů komise je kontrolní činnost v oblasti výstavby v obci, zajišťování podkladů pro stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství (stavební či jiný materiál). Předseda nebo pověřený člen se zúčastňuje řízení svolaných stavebním úřadem.

Ing. Aleš Skřepek – předseda
Ing. Zbyněk Hrtáň
Ing. Tomáš Nentvich

Kulturní komise
Členové sestavují plán společenských akcí. Podílí se na jejich přípravě, organizaci a realizaci. Podílí se na přípravě zpravodaje a propagačních či upomínkových předmětů obce.

Ing. Michaela Straková – předsedkyně
Ing. Eva Modlitbová
Kristýna Modlitbová
Mgr. Zdeňka Jičínská

Sociální komise
E-mail: socialni.komise@olsany.org, tel. 702 475 375

Členky poskytují základní sociální poradenství všem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a ekonomické situaci. Pomohou s kompletací žádosti a nasměrují občany na úřady, kde si mohou podat žádost o potřebné příspěvky. Poskytnou kontakt na příslušné neziskové organizace a jejich služby.

Mgr. Milada Veronese – předsedkyně
Jana Pilátová
Bc. Lada Puškáčová

Komise pro životní prostřední a bezpečnost
Činnost komise je zaměřena na dozor nad bezpečností a nad pořádkem v obci. Členové kontrolují, že nedochází k tvorbě černých skládek či ke znečišťování veřejných prostranství. Navrhují a podílí se na realizaci opatření vedoucích k úspoře vody, energií, negativních dopadů na okolní krajinu.

Jakub Tomášek – předseda
Ing. Eva Modlitbová
Mgr. Zdeňka Jičínská

Další zaměstnanci a spolupracovníci

Účetní obce Štefanie Hrubá (od 1. 11. 2015), e-mail:  ucetni@olsany.org
Referentka obce Alena Mikysková (od 3. 10. 2017, úvazek 0,5), e-mail: info@olsany.org
Zaměstnanci OÚ Eva Kuncová (od března 2018 plný úvazek)
Tomáš Kubín (od 2. 12. 2019)
Pracovníci na VPP  
Kronikářka Ing. Eva Modlitbová (od 2007)
Knihovnice Marcela Schneiderová (dohoda o prac. činnosti)
IT zázemí a správa webu Ing. Arnošt Ohli (od 2018)

 

 

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.