Obsah stránky

Probíhá audit prorodinného klimatu v naší obci. Zapojit se mohou všichni občané. Každý názor a postřeh je cenný.

Členky sociální komise a zastupitelé obce se zabývají kvalitou života v obci.

Důležitá je každá věková kategorie i zájmová skupina. Všechny postřehy rodin, seniorů, pečujících osob i dalších občanů Olšan jsou cenné a mohou pomoct vylepšit žití v Olšanech. 

Proto se naše obec zapojila do auditu familyfriendlycommunity, jehož cílem je podpořit prorodinné klima v obci. Klima, které je přátelské k rodině, které podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog. Máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s vámi, občany naší obce, a chceme naslouchat vašim potřebám.

V rámci auditu byly sbírány podněty od občanů pomocí dotazníků i na prvním setkání.

Na druhém setkání byly s přítomnými navržené body prodiskutovány. Přítomní rozplánovali, jak jednotlivé body plnit a kdo si je vezme na starost. 

Pokud máte chuť se zapojit či konkrétní náměty na další vylepšení pospolitosti v Olšanech, obracejte se na zodpovědné osoby u jednotlivých bodů či na Miladu Veronese, zodpovědnou osobu sociálního auditu.

Tel. 702 475 375, e-mail socialni.komise@olsany.org.

Výstupy z prvního i z druhého setkání:

Více informací o smyslu auditu

Jaké jsou výhody auditu?

Slovo audit vychází z latinského audire, což je slyšet, naslouchat. Chceme tedy naslouchat všem hlasům a podnítit motivaci a zájem občanů o využití existujících možností i vylepšování a podílení se na dění v obci.

Co je možné od auditu očekávat?

Dialog, diskuzi, naslouchání ze strany obce, přípravu opatření, které podpoří prorodinné klima, realizaci plánů, které budou prospěšné rodinám.

Kde se audit vzal?

Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného anglického názvu je audit obec přátelská rodině, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal od rakouského vlastníka licence Jihomoravský kraj, zapojily se již desítky obcí, měst a městských částí Brna. Hlavní výhodou auditu je možnost používat odzkoušené a zavedené know-how. Více informací naleznete na www.affc.cz.

Proč má audit anglický název?

Používat originální anglický název auditu je závazné, protože se jedná o mezinárodní značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí sítě obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje, navzájem se motivují a inspirují. 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.