Obsah stránky

Informace z obecního úřadu

Hlášení ze dne 28. 7. 2022

Sdělujeme občanům, že v poslední době poskytovatel emailových služeb "gmail" nedoručuje uživatelům hromadně rozesílané emaily. Aby vám chodily naše hlášení, doporučujeme změnit provozovatele e-mailových služeb nebo do systému zadat jinou adresu.

Hlášení ze dne 14. 7. 2022

Sdělujeme občanům, že v pondělí 18. 7. budou na obecním úřadu v Olšanech úřední hodiny jen do 12 hodin a ve středu 20. 7. do 16 hodin. MUDr. M. Stratilová bude čerpat dovolenou, v týdnu od 18.7. - 22.7. akutní pacienty ošetří MUDr. Kuba po telefonické domluvě - tel. 517 371 444. V týdnu od 25.7. - 29.7. akutní pacienty ošetří MUDr. Sýkorová po telefonické domluvě - tel. 517 370 081.

Hlášení ze dne 4. 7. 2022

Sdělujeme občanům, že ve čtvrtek 7. a v pátek 8. července bude uzavřen obecní úřad v Olšanech.

Hlášení ze dne 1. 7. 2022

Obec Olšany pořádá Z Á J E Z D do Lednicko – Valtického areálu v sobotu 17. září 2022.\nOdjezd autobusu v 7 h ze zastávky v Olšanech.\n\nPo příjezdu do Lednice se projdeme Akademickou zahradou. Vycházkou pak kolem Tří Grácií dojdeme k zámečku Rendez-vous, který si prohlédneme. Po obědě ve Valticích bude poslední zastávkou Kolonáda na Reistně. \n\nCena zájezdu pro jednoho dospělého účastníka 500 Kč; pro seniora nad 65 let, mládež od 18 do 25 let 480 Kč; děti od 6 do 17 let 440 Kč.\nČástka zahrnuje cenu prohlídky, obědu a příspěvek na dopravu.\n\nOběd obsahuje pití, domácí polévku a hlavní jídlo, které si můžete vybrat ze dvou variant: \nVepřové výpečky, zelí, knedlík nebo těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou. \n\nZávazné přihlášky s úhradou ceny zájezdu a výběrem jídla přijímáme do 31. 8. 2022 \nna Obecním úřadě Olšany.

Hlášení ze dne 28. 6. 2022

MUDr. Sýkorová oznamuje, že od 4. 7. - 15. 7. 2022 neordinuje. Pouze akutní stavy po předchozí telefonické domluvě ošetří MUDr. Zuzana Ryšavá.

Hlášení ze dne 22. 6. 2022

Připomínáme občanům, že dnes ve středu 22. června budou stárky již od 18.00 hodin obcházet obec s rozmarýny a vínem a zvát občany na sobotní hodové odpoledne a večerní zábavu. V rámci hodů bude v sobotu 25. června od 10 hodin až do pozdních nočních hodin uzavřena náves pro veškerou dopravu. Pořadatelé zajistí případný průjezd vozidel IZS nebo občanů bydlících v ulici k požární zbrojnici. V tuto dobu bude rovněž přesunuta autobusová zastávka k č.p. 11. Děkujeme za pochopení.

Hlášení ze dne 22. 6. 2022

T.K.Wild Horse Olšany ve spolupráci s obcí Olšany pořádá Dětský den aneb Hurá na prázdniny v sobotu 2.7.2022 od 15:00 na hřišti nad rybníkem, kde budou připraveny soutěže, turnaje, odměny, občerstvení. Po celou dobu akce za své děti zodpovídají rodiče.

Hlášení ze dne 21. 6. 2022

Oznamujeme, že ve středu 22. června budou stárky od 18.30 hodin obcházet obec s rozmarýny a vínem a zvát občany na sobotní hodové odpoledne a večerní zábavu. Obec Olšany, hasiči a další dobrovolníci vás zvou 30. července na OLŠANSKOU NECKYÁDU na rybníce. Připravujte plavidla. Součásti akce budou tradičně soutěže plavidel a na lávce, ukázky hasičů, letní noc a hasičská fontána.

Hlášení ze dne 15. 6. 2022

Připomínáme některým občanům, že do konce června 2022 je splatná druhá polovina poplatku za svoz domovního odpadu. Kdo z občanů by chtěl stárkám přispět nějakým darem do tomboly, tak ho může do středy 23. června přinést na obecní úřad nebo do pivnice p. Blažíkovi. Děkujeme.

Hlášení ze dne 2. 6. 2022

P. Bezděková, pracovnice Vodovodů a kanalizací Vyškov a.s. bude provádět od pondělí 5. 6. 2022 odečty vodoměrů. Prosí občany, kteří mají nepřístupný vodoměr a nebudou při odečtech doma, aby opsali aktuální stav vodoměru a vylepili ho na viditelné místo.

Hlášení ze dne 24. 5. 2022

V pátek 27. 5. v době od 9:00 do 11:00 hodin bude cca hodinu neprůjezdná komunikace k rybníku u č.p. 50, kde se bude skládat materiál z kamiónu. Žádáme řidiče o pochopení, děkujeme.

Hlášení ze dne 19. 5. 2022

Ve dnech 21. a 22. května se v obci na Kamenné konají závody minikár. Akce bude probíhat za úplné uzavírky místní komunikace. Pořadatelé umožní občanům, hasičům a dalším vozidlům IZS případný průjezd vozidel mezi jednotlivými starty. Děkujeme vám za ohleduplnost a respektování pokynů pořadatelů. MUDr. Monika Stratilová bude čerpat dovolenou od 23. - 27. 5. 2022. Akutní případy ošetří MUDr. Ryšavá po telefonické domluvě.

Hlášení ze dne 13. 5. 2022

Vodovody a kanalizace Vyškov a.s. sděluji občanům, že ve čtvrtek 19. května 2022 od 8:00 do 13:00 hod. proběhne v obci odkalování vodovodního řadu. Při odkalování může dojít k poklesu tlaku v potrubí.

Hlášení ze dne 5. 5. 2022

Ve dnech 21. a 22. května se v obci na Kamenné konají závody minikár. Akce bude probíhat za úplné uzavírky místní komunikace. Pořadatelé umožní občanům, hasičům a dalším vozidlům IZS případný průjezd vozidel mezi jednotlivými starty. Děkujeme vám za ohleduplnost a respektování pokynů pořadatelů.

Hlášení ze dne 26. 4. 2022

Sdělujeme občanům, že od příštího týdne - od května již pracovníci Respona budou kontrolovat označení nádob na domovní odpad známkou pro letošní rok. Upozorňujeme občany, majitele rekreačních objektů, kteří místní poplatek hradili převodem, že ještě všichni nemáte známky vyzvednuty.

Hlášení ze dne 20. 4. 2022

Od pátku 22. dubna bude během víkendu na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemový kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební odpad. V sobotu 23. dubna budou hasiči od 8 hodin po obci provádět sběr železného šrotu. V případě zájmu kovový odpad nachystejte před své domy. Kontejner na tento odpad bude umístěn na návsi. Žádáme občany, aby neukládali stavební odpad na novém stanovišti kontejnerů v Lipkách!!

Hlášení ze dne 6. 4. 2022

Sdělujeme občanům, že po Velikonocích provede a.s. Respono svoz odpadu v obci až ve středu 20. dubna. Na Velikonoční pondělí, tj. 18. 4. budou uzavřeny sběrné dvory.

Hlášení ze dne 29. 3. 2022

Na novém stanovišti kontejnerů u Lipek jsou umístěny kontejnery na směsný domovní odpad, tříděný odpad a nyní i 12 m3 kontejner na bio odpad. Do něho ukládejte drobnější bio odpad, prosím nedávejte do něho větve!! Větve můžete odložit na pozemek obce p.č. 260/13, za domem č.p. 230.

Hlášení ze dne 28. 3. 2022

Připomínáme některým občanům, že do konce března je splatná minimálně polovina poplatku za svoz odpadu u trvale bydlících osob a poplatek ze psů. Jednota, spotřební družstvo v Mikulově hledá zaměstnance na pozici vedoucí provozní jednotky do prodejny Jednota Tučapy, č.21, 683 01. Nástup ihned nebo dohodou. Více informací na webových stránkách www.jednota.cz, sekce Kariéra, na prodejně nebo na tel. čísle 519 500 958.

Hlášení ze dne 23. 3. 2022

V sobotu 26. března na návsi od 8.00 hodin zajistí a.s. Respono v obci mobilní sběr elektroodpadu a nebezpečného odpadu. Letáčky jste obdrželi do svých schránek.

Hlášení ze dne 22. 3. 2022

Žádáme občany, aby třídili odpad do správných nádob. Do hnědých popelnic na bio odpad nepatří plastový odpad!!! Proto dnes nebyl proveden výsyp nádoby na křižovatce u č.p. 132.

Hlášení ze dne 21. 3. 2022

Sdělujeme občanům, že na základě rozhodnutí zastupitelstva obce budou na parkovišti u zastávky a v křižovatce u transformátoru, obchodu zrušeny kontejnery na směsný domovní odpad. Kontejnery budou přemístěny na nové stanoviště u Lipek, před Statkem. Zde budou výhledově umístěny i další kontejnery na tříděný odpad a 12 m3 kontejner na bio odpad. Na nové stanoviště u obchodu jsme rovněž objednali další dva kontejnery na papír a plasty, abychom posílili stav přemístěných kontejnerů z křižovatky.

Hlášení ze dne 21. 3. 2022

Obec Olšany vás srdečně zve Předvelikonoční setkání důchodců, které se koná v úterý 29. 3. 2022 od 16 hod. v sále Kulturního domu v Olšanech. Na programu je promítání zážitků z cesty po Mexiku, povídání o tradičních postních i velikonočních zvycích.

Hlášení ze dne 16. 3. 2022

Sdělujeme občanům, že se bude konat zájezd - procházka Mandloňovou naučnou stezkou v sobotu 26. března. Pokud jste se ještě nestihli přihlásit, můžete tak ještě učinit. Odjezd autobusu je v 9 hodin ze zastávky v Olšanech.

Hlášení ze dne 10. 3. 2022

Pro velký zájem zastavujeme možnost přihlášení na samovýrobu dřeva v „Borečkách“, na p.č. 464/1 v k.ú. Olšany. MUDr. Sýkorová oznamuje, že od 14. 3. 2022 - 17. 3. 2022 neordinuje. Pouze akutní stavy po předchozí telefonické domluvě ošetří MUDr. Ryšavá ve svých ordinačních dobách.

Hlášení ze dne 7. 3. 2022

Sdělujeme občanům, že nabízíme možnost pokácení a samovýroby dřeva v „Borečkách“, na p.č. 464/1 v k.ú. Olšany. Zastupitelé schválili cenu za toto suché pokácené dřevo ve výši 50 Kč/pm. Na obecním úřadě sdělte svůj zájem a následně bude smluvně ošetřeno rozdělení cca 70 stromů mezi tyto zájemce.

Hlášení ze dne 3. 3. 2022

MUDr. Monika Stratilová bude čerpat dovolenou od 7. - 11. 3. 2022. Akutní případy ošetří MUDr. Kuba po telefonické domluvě.

Hlášení ze dne 1. 3. 2022

Vážení spoluobčané, všichni s obavami sledujeme zhoršující se situaci na Ukrajině. Mnozí z nás, kteří chtějí pomoci, již přispěli materiálně nebo finančně v různých sbírkách. Na webu obce máme uveřejněný odkaz na stránky, kde je spousta užitečných informací: https://www.stojimezaukrajinou.cz. Rádi na úřadě pomůžeme hlavně starším spoluobčanům ohledně vyhledání různých informací, možnosti zaslání finanční pomoci.

Hlášení ze dne 28. 2. 2022

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 23. února pořízení nového územního plánu obce a posunulo termín pro podání písemných návrhů na jeho úpravy do konce března 2022. -------------------------------------------------------------- Sdělujeme občanům, že poplatek za svoz odpadu ve výši 630 Kč na poplatníka a poplatek ze psů ve výši 150 Kč je splatný do konce března. -------------------------------------------------------------- Vzhledem ke končící trvanlivosti snížili cenu čokolád obce na 25 Kč, a to do vyprodání zásob. -------------------------------------------------------------- Jednota, COOP Olšany objednává do 15. března slepice.

Hlášení ze dne 7. 2. 2022

Sdělujeme občanům, kteří uhradili poplatek za svoz odpadu bezhotovostně na účet obce, aby si na obecním úřadě vyzvedli známky na popelnice. Nebo nám mailem sdělili, na kolik nádob potřebují známky, abychom jim známky i s kalendářem doručili do poštovní schránky. Děkujeme.

Hlášení ze dne 31. 1. 2022

Olšanské tříkrálové pokladničky v tomto roce obsahovaly rekordních 21.428 Kč. Moc děkuji za Vaše štědré příspěvky do sbírky i za dobrůtky pro koledníky. Také děkuji našemu obecnímu úřadu za velkou pomoc s organizací sbírky a vedoucím skupinek a koledníkům za pomoc s koledováním. Milada Veronese.

Hlášení ze dne 26. 1. 2022

MUDr. Ryšavá nebude ordinovat v pátek 28. 1. 2022 a v pátek 4. 2. 2022, akutní případy ošetří MUDr. Sýkorová po telefonické domluvě.

Hlášení ze dne 17. 12. 2021

Sdělujeme občanům, že v prosinci bude obecní úřad ještě v pondělí 20. 12. od 8 do 16 hodin a ve středu 22. 12. od 8 do 18 hodin. Pak až 3. ledna 2022. V nutných případech volejte na č. 608 517 188.

Hlášení ze dne 17. 12. 2021

MUDr. Sýkorová oznamuje, že od 20. 12. do 23. 12. 2021 neordinuje. Pouze akutní stavy po předchozí telefonické domluvě ošetří MUDr. Zuzana Ryšavá ve svých ordinačních dobách.

Hlášení ze dne 6. 12. 2021

Žádáme řidiče, aby v době výskytu sněhových srážek či náledí neparkovali svými vozidly na místních komunikacích. Brání tím v provádění zimní údržby silnic. Šířka radlice za traktorem je 3 metry!! Děkujeme.

Hlášení ze dne 29. 11. 2021

Obec Olšany ruší akci Setkání s Mikulášem, která se měla uskutečnit dne 5. prosince vzhledem k aktuální pandemické situaci a platným vládním nařízením. V tento den v podvečer bude rozsvícen vánoční strom před úřadem. Mikuláš se svým doprovodem bude obcházet děti po vyjádření zájmu rodičů, viz jejich plakát. Pokud půjdete s dětmi cca v době od 16.30 do 18.00 hodin na procházku, podívat se na rozsvícený strom, bude zde pro děti připraven malý dáreček od Mikuláše.

Hlášení ze dne 25. 11. 2021

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují, že budou provádět odečty vodoměrů od 1. do 6. prosince 2021. Kdo má nepřístupný vodoměr, nechť stav vodoměru zveřejní na viditelném místě.

Hlášení ze dne 18. 11. 2021

Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují, že ve středu 24.11.2021 v době od 8 – 13 hod. bude v Olšanech probíhat odkalování vodovodu.

Hlášení ze dne 27. 10. 2021

V sobotu 6. 11. v 16:00 hod bude na místním hřbitově Dušičková modlitba s knězem naší farnosti. Bude tak možnost uctít památku všech zesnulých jako každý rok.

Hlášení ze dne 26. 10. 2021

Od 29. do 31. října bude na parkovišti u autobusové zastávky přistaven velkoobjemový kontejner. Nesmí zde být uložen nebezpečný odpad, elektroodpad a stavební odpad.

Hlášení ze dne 18. 10. 2021

MUDr. M. Stratilová bude čerpat dovolenou od 18.-22.10 2021. Akutní pacienty ošetří MUDr. Ryšavá po předchozí telefonické domluvě na tel. 530 314 420.

Hlášení ze dne 18. 10. 2021

Tenis Bike Olšany pořádá Lampionový průvod dne 28. 10. 2021, od 17 hod., sraz u obchodu. \nTrasa bude od obchodu na hřiště u rybníka, kde bude zajištěno drobné občerstvení.

Hlášení ze dne 1. 10. 2021

MUDr. Ryšavá oznamuje, že z důvodu dovolené neordinuje ve dnech 25.10.-12.11.2021. Ve dnech 25.-29.10.2021 ji zastupuje MUDr. Monika Stratilová a ve dnech 1.-12.11.2021 MUDr. Hana Sýkorová.

Hlášení ze dne 30. 9. 2021

Od 30. 9. 2021 jste zváni na LEHKÉ KONDIČNÍ CVIČENÍ do KD Olšany. Více podrobností v aktualitách.

Hlášení ze dne 29. 9. 2021

Prodejna COOP Olšany přijímá do 5. října objednávky na krouhané a nekrouhané zelí.

Hlášení ze dne 24. 9. 2021

Příspěvková organizace Habrovanský zámek přijme kolegu či kolegyni na pozici všeobecné sestry do třísměnného provozu. Požadujeme vzdělání potřebné pro práci bez odborného dohledu, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost. Nástup od 1. 1. 2022. Nabízíme plat v rozmezí od 30 000,- Kč do 49 000,- Kč v návaznosti na odpracovanou praxi, po zapracování přiznání osobního příplatku, možnost závodního stravování, příspěvek na penzijní připojištění, na rehabilitaci, kulturu a sport. V případě zájmu volejte 727 937 803 nebo se dostavte osobně. Více na www.habrovanskyzamek.cz.

Hlášení ze dne 21. 9. 2021

Žádáme občany, aby na kopci do bio popelnic nedávali kamení nebo stavební odpad, který pracovníci Respona opakovaně z nádob vybírají! Děkujeme.


Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.