Index of /domains/olsany.org/nastenka

 NameLast modifiedSize

 Parent Directory  -
 Archiv 2012/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2013/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2014/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2015/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2016/2019-11-22 07:55 -
 Archiv 2017/2018-07-23 21:03 -
 Archiv 2018/2019-03-14 15:28 -
 Archiv 2019/2020-01-28 15:22 -
 Archiv 2020/2020-04-01 13:50 -
 2018-10-15_Schv.stredn.vyhled svazku DV 2019-2023.pdf2018-10-15 10:47 33K
 2019-04-12_Schvaleny zaver.ucet obce 2018.pdf2019-04-12 15:19 2.4M
 2019-11-26_Oznameni o zver.fin.dok.svazku DV.pdf2019-11-26 14:45 39K
 2019-12-16_Schv.rozpocet obce r. 2020.pdf2019-12-16 07:52 623K
 2019-12-16_Schv.str.vyhled obce r.2020-2022.pdf2019-12-16 07:52 382K
 2019-12-16_Ver.sml. na dotaci r. 2020 pro SDH Olsany.pdf2019-12-16 07:52 1.5M
 2019-12-16_Ver.sml.na dotaci r. 2020 pro SK Olsany.pdf2019-12-16 07:52 1.5M
 2020-01-28_Schv.rozpocet svazku Rakovec r. 2020.pdf2020-01-28 15:21 741K
 2020-01-28_Schv.str.vyhled rozp. svazku Rakovec r.2021 a 2022.pdf2020-01-28 15:21 387K
 2020-01-28_Schvaleny rozpocet svazku DV r. 2020.pdf2020-01-28 15:09 71K
 2020-02-13_Vyrocni zprava o poskyt.infor. za rok 2019.pdf2020-02-13 13:50 344K
 2020-02-14_Rozpoctove opatreni obce c. 1 2020.pdf2020-02-14 06:17 402K
 2020-02-14_Uprava rozpoctu - zmena rozp.skladby.pdf2020-02-14 06:17 267K
 2020-03-04_Navrh Zaver.uctu r.2019 svazek Rakovec.pdf2020-03-04 12:11 937K
 2020-03-04_Navr zaver.uctu obce vc.auditu hospod. r. 2019.pdf2020-03-04 12:11 2.5M
 2020-03-04_Oznameni o zver.dokum.svazek Rakovec.pdf2020-03-04 12:11 254K
 2020-03-04_Oznameni o zver.fin.dok.obce.pdf2020-03-04 12:11 313K
 2020-03-04_Zprava o prezk.hospod.za r.2019 svazku Rakovec.pdf2020-03-04 12:11 106K
 2020-03-09_Seznam ned.identif. vlastnika.pdf2020-03-09 10:34 291K
 2020-03-17_Rozhodnuti o regulaci dopravy v JMK.pdf2020-03-17 13:36 600K
 2020-04-01_Uzavreni MS, omezeni provozu OU.pdf2020-04-01 13:50 403K
 2020-04-01_Uzemni rozh. NN Ing. Mrvova.docx2020-04-01 08:28 33K